Steunpakket voor ondernemers en verenigingen in Dantumadiel fors verruimd

Geplaatst op 28 april 2021
Steunpakket voor ondernemers en verenigingen in Dantumadiel fors verruimd

Dantumadiel verdrievoudigt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen moeite hebben met de betaling van hun hypotheek of huur. De eerdere vermogensgrens die gold, wordt geschrapt. Wie in aanmerking komt voor de TONK-regeling, kan bovendien rekenen op kwijtschelding van de OZB-aanslag voor een bedrijfspand. Dit geldt voor zowel het gebruikers- als het eigenaarsdeel. De gemeente hoopt dat ondernemers hierdoor wel gebruik gaan maken van de regeling, die sinds vorige maand wordt aangeboden. Want dat aantal blijft – net als in andere Friese gemeenten – fors achter bij de eerdere verwachting.

De hoogte van de tegemoetkoming

Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een inkomensdaling van meer dan 30% die veroorzaakt is door de coronamaatregelen. De tegemoetkoming per huishouden is eenmalig en bedraagt € 750,- wanneer de kosten voor huur of hypotheek 40 – 50% bedragen van het inkomen. Wanneer dat 50 – 60% is, is de tegemoetkoming € 1.500,-. Wie 60 – 70% van het inkomen besteedt aan huur of hypotheek, krijgt € 2.250,- . Wanneer deze woonlasten 70% of meer van het inkomen bedragen, wordt de tegemoetkoming verhoogd naar  € 3.000,-.

Onroerendezaakbelasting

Het college van gemeente Dantumadiel stelt ondernemers met een TONK-uitkering automatisch vrij van de onroerendezaakbelasting voor hun bedrijfspand(en). “Als een ondernemer de woonkosten voor de privéwoning (bijna) niet meer kan betalen, mag je er vanuit gaan dat de financiële nood van zijn of haar bedrijf ook hoog is.” zegt wethouder Rommy Kempenaar. “We willen de schulden van deze bedrijfseigenaren niet op laten lopen. Daarom sturen we deze ondernemers dit jaar geen OZB-aanslag voor hun bedrijfsobjecten.”

Kempenaar verwacht dat ongeveer 100 ondernemers uit de gemeente voor de kwijtschelding in aanmerking komen: “Ondernemers worden steeds zwaarder door de coronamaatregelen getroffen. Als u financieel in zwaar weer zit of dreigt te komen, neem dan contact op met de gemeente. Waar het kan, helpen we. We komen graag met u in contact.”

Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Cultuursector

Verenigingen en stichtingen kunnen tot en met 31 mei 2021 een subsidie aanvragen, als zij door de coronamaatregelen schade hebben geleden. Voor de culturele sector is er in totaal € 75.000,- beschikbaar. De culturele instellingen kunnen voor maximaal € 15.000,- een subsidieaanvraag doen.

Sommige dorpshuizen worden ook gecompenseerd. Dit zal per geval worden bekeken, omdat de situatie per accomondatie verschilt.

Sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties jeugd

Alle sport- en jeugdverenigingen met minder dan 100 leden kunnen € 500,- subsidie krijgen. De verenigingen met meer leden kunnen een aanvraag doen voor maximaal € 750,- subsidie. Bij een aantal sportverenigingen werd eerder de huur kwijtgescholden voor de periode dat niet gesport kon worden.

Alle aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het moment dat het plafond is bereikt.

Het steunpakket wordt betaald uit de bijdrage die de gemeente ontvangt van Rijksoverheid.

Kijk voor meer informatie op www.dantumadiel.frl/corona

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: