Subsidies beschikbaar voor het organiseren van (dorps)feesten

Geplaatst op 24 maart 2023
Subsidies beschikbaar voor het organiseren van (dorps)feesten

“Doarpsfeesten binne in wichtich ûnderdiel fan de leefberens yn de gemeente Noardeast-Fryslân. It binne binende eleminten foar ús mienskip”, volgens wethouder Aant Jelle Soepboer. “Rûnom yn de provinsje sjogge jo dat (doarps)feesten en optochten ôflast wurde omdat it finansjeel net mear op te bringen is en rigeldruk tanimt, dat muoit my tige. Mei dizze regeling wolle wy in positive stimulâns jaan”.

Voor het organiseren voor feesten voor de inwoners van het eigen dorp of voor de stad is er vanaf nu subsidie beschikbaar van maximaal 1500 euro per aanvraag per jaar. De subsidieregeling “Feesten doarpen en stêd” is door het college vastgesteld en is vanaf vandaag aan te vragen via de website van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Veel organisaties zijn al bezig met de voorbereidingen van(dorps) feesten. Dorpsbelangen en stichting Stadsfeesten krijgen volgende week een aanvraagformulier waarmee de subsidie aangevraagd kan worden voor de komende feesten. 

Under druk

De afgelopen jaren zijn de kosten voor het organiseren van dorps-en stadsfeesten erg gestegen. Bijvoorbeeld de kosten voor het inhuren van beveiliging, EHBO, de huur van afvalcontainers of verkeersregelaars. Het risico bestaat dat door deze sterk gestegen kosten, het organiseren van deze feesten steeds moeilijker gaat. Misschien dat uiteindelijk zelfs de feesten helemaal niet meer worden georganiseerd. Daarom is in de gemeente Noardeast-Fryslân een subsidie beschikbaar voor de organisatie van feesten. Met deze regeling kunnen organisatiekosten voor een deel worden vergoed. Het gaat in hier alleen om feesten die voor het eigen dorp of voor de stad worden georganiseerd. Evenementen vallen niet onder deze subsidie. Voor evenementen is een aparte subsidie.

“Troch hege kosten, mar ek troch burokratsy en rigeljouwing stean ús wichtige binende eleminten ûnder druk. As gemeente wolle wy júst sjen wat wy dwaan kinne om doarpen te helpen, wy wolle binnen de mooglikheden in bûnsmaat wêze.”

Verder werkt de gemeente daarom aan het makkelijker maken van het aanvragen van een vergunning en subsidie en proberen wij op korte termijn duidelijkheid te bieden over de vragen die recentelijk in de media verschenen over de verzekeringskwestie versierde wagens.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: