Talentontwikkeling doen we samen in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op 10 april 2023
Talentontwikkeling doen we samen in Noordoost-Fryslân

Termen zoals talentontwikkeling, horizonverbreding en het opzetten van ambitiesroutes worden steeds belangrijker. Scholen werken samen met ondernemers om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Met projecten worden kinderen gestimuleerd talenten te ontdekken en kennis te maken met verschillende beroepen.

Op de arbeidsmarkt zien we dat er in korte tijd veel veranderen kan. Door automatisering en digitalisering veranderen de werkzaamheden, waardoor zware fysieke taken worden uitgevoerd door een machine en een beroep aantrekkelijker kan worden. “Het opzetten van ambitiesroutes en het werken met themalabs is een mooie manier om in aanraking te komen met de veelheid en rijkheid van beroepen die er in Noordoost-Fryslân zijn.” – vertelt programmadirecteur Marjan van der Feen, Stichting Qop. De subsidieregeling Versnellingsagenda biedt kansen voor werkgevers en onderwijspartijen om samen te werken aan een leven lang ontwikkelen en het meegroeien met de innovaties op de arbeidsmarkt.

Bouwen aan Ambitie

De subsidieregeling staat open voor projecten die bijdragen aan de drie thema’s van de Regiodeal Noordoost-Fryslân: onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerkingen & marketing. Deze thema’s zijn onderverdeeld in acht programma’s en sinds januari 2023 is ook het programma Bouwen aan Ambitie geopend voor projecten. “Vanuit Qop zijn we de schakel tussen de regio en de subsidieregeling. Uit de gesprekken die wij voeren blijkt dat er animo is voor nieuwe projecten die binnen het programma Bouwen aan Ambitie kunnen passen.” – geeft Ben Jansen aan, programmamanager van Qop. Het programma richt zich op het opleiden van leerlingen voor de wereld van morgen. “In een project werken verschillende partijen samen aan een gezamenlijk doel. Door het ontdekken van je eigen talenten en vaardigheden wordt het kiezen van een beroep dat bij je past eenvoudiger gemaakt”.

Met deze insteek is destijds het programma Bouwen aan Ambitie door Kennislab NOF ontwikkeld, één van de eerste initiatieven met subsidie van de Versnellingsagenda. Onder het programma zijn verschillende projecten, labs en challenges opgezet om beroepen onder de aandacht te brengen om zo het ondernemend gedrag van kinderen te stimuleren en hun horizon te verbreden. Kinderen krijgen de kans om een eigen ambitieroute te volgen, die past bij hun talent en interesse. “Met de heropening van het Versnellingsagendaprogramma Bouwen aan Ambitie kunnen meer projecten uit de regio worden ondersteund bij de opstart. Een ambitieroute of leerlijn kan worden opgezet met behulp van subsidie, met uiteindelijk doel dat het een blijvend onderdeel is van het onderwijs waar kinderen en jongeren kunnen ontdekken waar ze goed in zijn.” – vertelt Ben enthousiast. Marjan knikt instemmend: “En je hoeft het niet zelf te doen. Wij gaan met je in gesprek over het idee, verbinden partijen aan elkaar en begeleiden met een projectaanvraag. Zo werken we samen aan een sterke regio”.

Subsidiemogelijkheden

Evenals de andere zeven programma’s van de Versnellingsagenda staat het programma Bouwen aan Ambitie open voor projecten uit alle drie subsidiecategorieën. Subsidieaanvragen tot 5.000 euro en vanaf 5.001 euro tot en met 25.000 euro kunnen het volledige jaar door ingediend worden. Voordat je een subsidieaanvraag indient is het aan te raden om je projectidee te bespreken met de adviseurs van Qop. Subsidieaanvragen boven de 25.000 euro kunnen worden aangevraagd in de zes weken openstelling, drie keer per jaar. De eerstvolgende subsidieopenstelling is geopend van 1 april tot en met 31 mei. “We staan open voor nieuwe ideeën en denken graag mee om het idee passend te maken voor de regio. Kom maar op!”, aldus Marjan. Het team van Qop is telefonisch bereikbaar via 0511 760 009 en per mail op info@qop.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: