Vanuit Versnellingsagenda gaat ruim 2,3 miljoen euro subsidie naar 6 projecten in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op 5 augustus 2021
Versnellingsagenda stelt ruim 500.000 euro beschikbaar voor projecten in Noordoost-Fryslân

Voor het versterken van de regio Noordoost-Fryslân is meer dan 2.300.000 euro subsidie toegekend vanuit de Versnellingsagenda. Deze subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden door gezamenlijk te werken, investeren en aan de slag te gaan in de regio.

Leven Lang Ontwikkelen
Met de ontvangen bijdrage kan het Leerwerkloket Noordoost-Fryslân een totaal aanbod aanbieden op het gebied van scholing, leren en werken in de regio. Werkgevers, werkenden, werkzoekenden, jongeren, ondernemers en zzp’ers uit de regio kunnen hier terecht voor training, opleidingstraject, scholing of stage. Daarnaast is een bijdrage toegekend aan het project Valideren: Relevant worden en blijven voor werk van ROC Friese Poort en Libereaux. Doel van dit project is om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van wat iemand al kan en kent in zijn zoektocht naar (ander) werk en ontwikkeling. Op deze manier worden slimme leer- en ontwikkelroutes gerealiseerd voor het binden en boeien van medewerkers.

Groeien in natuurinclusieve landbouw
Eén van de projecten die bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe producten in de landbouw, is Bokashi Groenstations. Met dit project wordt een blauwdruk ontwikkeld voor lokale groenstations. Op locatie bij agrariërs worden afval- en meststoffen gebracht om te worden verwerkt tot Bokashi, een interessante meststof en bodemverbeteraar voor de landbouw. Ook het leernetwerk Bodem Noordelijke kleischil gaat van start. Met dit project worden agrariërs ondersteund in het opdoen van kennis over bodem, zodat er praktijkgericht geleerd kan worden. De opgedane bodemkennis draagt bij aan het natuurinclusief denken en boeren in de regio.

Bouwen aan innovatie
Met het project Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager wil Combex de logistieke kant van het vervoer van geïndustrialiseerde bouwelementen verder vormgeven. Met de toegekende subsidie wordt een ladingdrager ontwikkeld voor het vervoer van industriële gevelelementen. Hierdoor zijn minder handelingen nodig voor de productie, minder vervoersbewegingen en kunnen bouwelementen goedkoper worden geproduceerd.

Innovatie in toerisme
Met een bijdrage aan het project Innovatiehuis Toerisme wordt een regionale ontmoetingsplaats voor studenten en ondernemers gerealiseerd. Zo wordt er gewerkt aan innovaties, de toepassing hiervan in de praktijk en kennisdeling voor de branche Recreatie & Toerisme.

Nieuwe subsidie beschikbaar
In het najaar is het weer mogelijk om subsidie vanuit de Versnellingsagenda aan te vragen voor projecten die de economie in de regio versterken. Subsidies boven de 25.000 euro kunnen vanaf 20 september weer worden aangevraagd. Subsidies tot 25.000 euro kunnen het hele jaar door worden aangevraagd. Stichting Qop ondersteunt initiatiefnemers bij het uitwerken van een plan en het aanvragen van subsidie. Meer informatie over de activiteiten van Qop is te vinden op www.qop.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: