Verbouwing gemeentehuis Dokkum inclusief raadszaal

Geplaatst op 8 juni 2021
Gemeentehuis Dokkum

Het college stelt voor om het gemeentehuis stapsgewijs te verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal. Dit betekent ook dat, als het aan het college ligt, er geen raadszaal in de Bonifatiuskerk komt. Het college is van mening dat de verbouwing van het gemeentehuis financieel gezien de beste manier is om in de toekomst een mooie en functionele raadszaal te creëren. Daarnaast zorgt het ervoor dat op termijn alle ambtenaren in Dokkum kunnen werken en het gemeentehuis weer aan alle eisen voldoet van deze tijd qua duurzaamheid en thuiswerken.

De kosten voor een raadszaal in de kerk zijn te hoog

Stichting ‘Behoud de Bonifatiuskerk voor Dokkum’ en het parochiebestuur van de Bonifatiuskerk kwam eerder met de suggestie om een raadszaal te creëren in de Bonifatiuskerk in Dokkum. De raad gaf het college de opdracht om dit te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een raadszaal in de kerk te creëren, maar dat er dan wel extra voorzieningen gecreëerd moeten worden, zowel binnen als buiten de kerk. Ook worden de kosten aanzienlijk hoger dan wanneer er een raadszaal in het te verbouwen gemeentehuis komt. Omdat de gemeente de komende jaren moet bezuinigingen, stelt het college daarom voor om de raadszaal in het gemeentehuis onder te brengen.

De verbouwing van het gemeentehuis wordt stapsgewijs aangepakt

Het gebouwdeel aan de Koningsstraat (publieksbalies) wordt eerst verbouwd. De andere gebouwdelen (het Stadhuis en het aangrenzende pand waarin de nieuwe raadszaal moet komen) worden pas verbouwd na de evaluatie van de samenwerking met Dantumadiel. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen namelijk van invloed zijn op het benodigde aantal werkplekken. Bovendien is er dan ook meer duidelijkheid over de langdurige financiële positie van onze gemeente. In ieder geval zullen er in totaal minder werkplekken terugkomen dan nu in de vier gemeentehuizen omdat veel medewerkers ook na de coronacrisis deels thuis zullen blijven werken. Dit betekent wel dat de raad mogelijk tijdelijk elders moet vergaderen als het gemeentehuis van Kollum is verkocht en de nieuwe raadszaal nog niet klaar is.

Er komt een onderzoek naar extra parkeerruimte op de gemeentewerf

In de toekomst zullen meer ambtenaren in Dokkum werken. Om ervoor te zorgen dat de parkeerdruk in en rondom Dokkum dan niet toeneemt, wil het college onderzoeken of het terrein van de gemeentewerf aan de Rondweg Noord deels ingezet kan worden als parkeerterrein voor medewerkers van de gemeente. Daarnaast wil het college inzetten op het stimuleren van duurzame mobiliteit zoals (elektrisch) fietsen en openbaar vervoer.

De raad moet nog een definitief besluit nemen

Op 3 juni werd de gemeenteraad geïnformeerd over het onderzoek naar de centrale huisvesting in Dokkum. In de vergadering van 7 juli a.s. wordt het voorstel van het college inhoudelijk behandeld en op 1 september a.s. neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit. Dit is de laatste stap in de besluitvorming over de nieuwe huisvesting. In 2019 is al vooronderzoek gedaan naar centrale huisvesting in opdracht van de raad. Uitgangspunt vanaf het begin is dat Dokkum het bestuurlijk centrum wordt van de nieuwe gemeente. Om praktische redenen is daarna besloten dat het grootste deel van de ambtelijke organisatie in de nabijheid van het College wordt gehuisvest, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande gebouwen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: