Versnellen, verbinden, vooruit

Geplaatst op 10 mei 2021
Versnellen, verbinden, vooruit Boerema

Hij mist het zelf ook. Het struinen door de winkelstraat, een ongedwongen praatje bij de koffieautomaat met collega’s, het perspectief van waar deze crisis eindigt. Het is niet alleen een persoonlijk gemis. Jelle Boerema is geen man van afwachten, thuiswerken, videobellen, nee verkopen. Hij wil als wethouder in de gemeente Noardeast-Fryslân dienstbaar en zichtbaar zijn. Versnellen, verbinden, vooruit.

“We krijgen bij de gemeente dagelijks verzoeken binnen, ‘mogen we dit’, ‘kunnen we dat’. Maar de richtlijnen zijn zo streng, we kunnen niet zeggen ‘wij doen het hier net even anders’. Dat doet zeer. Het maakt je als wethouder en college machteloos. Je wilt van alles, je ziet hoe hoog de nood is, je weet dat er ’s nachts mensen wakker liggen, ze komen bij je met een petitie, dat raakt je”, zegt Boerema met pijn in het hart. Ondernemers hebben aan alle kanten geïnvesteerd en laten zien hoe inventief ze zijn in het vinden van oplossingen om klanten op een veilige manier te kunnen ontvangen. Boerema: “Nu er weer iets verruiming is in het openen van winkels wil ik dan ook oproepen daar vooral gebruik van te maken. Koop lokaal.”

Onmisbare schakels

“De winkeliers en horeca dragen voor een heel belangrijk deel bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Maar ook de evenementen in de dorpen en de stad zorgen voor levendigheid en inkomsten.” Het zijn onmisbare schakels binnen de verantwoordelijkheden van de wethouder met onder andere economie en toerisme in de portefeuille. “Van de financiële steun van de overheid wordt goed gebruikgemaakt. Het voorziet in een behoefte, maar het is bijna nergens voldoende. Het risico dat een groot deel van de winkels en horeca volledig uit het straatbeeld van onze dorpen en steden verdwijnt, en evenementen niet terugkeren, is aanwezig. Dat heeft veel impact op de sociale structuur in onze samenleving. Maar ook op de aantrekkingskracht van de dorpen en steden, op potentiële inwoners, bezoekers en toeristen.”

Versnellingsagenda als vliegwiel

“Ik zie een enorme vechtlust bij de ondernemers, en ik weet dat we economisch in de basis een vitale en veerkrachtige regio zijn. Waar ik kan, ga ik in gesprek met de ondernemers om kansen te zoeken. Ik probeer daarin ons eigen perspectief te vinden. De Versnellingsagenda die onderdeel uitmaakt van de Regiodeal samen met andere gemeenten in de regio, zie ik als een herstelpakket voor na de coronacrisis. Het kan als een vliegwiel dienen voor meer economische ontwikkeling.”

Inhaalslag

“Alles wat in onze mogelijkheden ligt, verkennen we. Zo gaan we soepel om met vergunningen, zorgen we dat procedures niet te lang duren, en schakelen we snel. Op die manier kunnen de supermarkten langer open en hebben we de terrasregels kunnen verruimen vorig jaar, dat gaat zodra het kan voor dit jaar weer gelden. We geven uitstel van betaling van een aantal gemeentelijke belastingen. Daarnaast kunnen ondernemers betalingsregelingen treffen met belastingzaken, ook bij achterstallige belastingen. Alles om een inhaalslag te kunnen maken, weer inkomsten te genereren. We zien ook dat onze regio goed bezocht wordt, dat biedt kansen. We hebben de ruimte om mensen te ontvangen, die moeten we goed benutten. Zo houden we onszelf letterlijk aan het werk.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: