Vijfjarenvisie Zakenclub Trynwâlden: ‘We moeten het samen doen’

Geplaatst op 6 mei 2022
Vijfjarenvisie Zakenclub Trynwâlden: ‘We moeten het samen doen’

Zakenclub Trynwâlden koos ervoor juist in coronatijd een enquête onder de 120 leden te houden. Naar aanleiding daarvan staat er nu een vijfjarenvisie waaruit ondernemerszin blijkt, positiviteit en een aanpakkersmentaliteit. 

Bestuursleden Anneke Sikma, Rudy Outhuijse en Tjalling Posthuma Linthorst: “Wat hebben we nodig om er over vijf jaar goed voor te staan? Denken onze leden daar hetzelfde over? De gemeente en dorpsbelangen hebben eigen visies. Wij kijken over de dorpen heen, naar een sterk Trynwâlden. Wij vinden het belangrijk dat onze visie echt gedragen wordt.”

Sanjesfjild
Eén van de kansen voor groei is bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk. Hierover wordt al gesproken sinds 2006. In april 2021 stemde de gemeenteraad in met dertien kavels ten zuiden van de Sanjesreed. Niet iedereen is het hiermee eens: het hoger beroep van een lokale actiegroep ligt bij de Hoge Raad. “Eind juni verwachten we de uitspraak. De belangstelling voor de kavels is groot: voor lokale ondernemers met groeiambities is het de enige optie.”

Bedrijfsopvolging
Een ander ‘hot item’ is bedrijfsopvolging. “Dat viel op bij de enquête. Veel ondernemers op leeftijd vragen zich af wie hun bedrijf kan overnemen. Bij de meesten staat geen opvolger paraat. Wij willen niet dat zij hun ondernemingen moeten beëindigen en deze verloren gaan voor de Trynwâlden. Dat komt de leefbaarheid van onze dorpen niet ten goede. Met inspiratiesessies willen we aandacht besteden aan mogelijke oplossingen.”

Moeilijkste opdracht
De krappe arbeidsmarkt is hét thema van dit moment, ook in de Trynwâlden. “Een moeilijke opgave, die we als Zakenclub alleen niet oplossen. Dat moeten we met z’n allen en samen met de gemeente doen. Op 1 april is er een beurs waar bedrijven zich presenteren aan jongeren. Dat is een begin: jezelf laten zien, je branche promoten.”De sleutel ligt in de combinatie werken en wonen. “Jongeren die hier opgroeien hebben een eigen woning nodig. Als die er niet is, trekken ze weg.”
De Stichting Aldtsjerk Foarút is al jaren bezig met een uitbreidingsplan. De gemeenteraad heeft 23 woningen toegekend, nu is een traject gaande vanwege zandwinning en stikstofregelgeving. “De bouw kan hopelijk begin 2023 los.” Dat dit soort zaken zo lang duren, is weleens moeilijk. Het contact tussen de gemeente en de Zakenclub is overigens goed. “Ze nemen ons serieus omdat wij zelf serieus zijn. Ze waarderen dat we zo actief zijn.”

De gemeente is bezig met promotie van toerisme en recreatie, daarin ziet de Zakenclub ook kansen. “We hebben hier alles, we moeten het alleen aantrekkelijker maken.” Daarnaast vindt het bestuur dat bedrijven zichzelf meer kunnen en moeten onderscheiden, ook buiten de Trynwâlden. “Daar liggen nog veel kansen. Le Bonbon en Slagerij Rypma zijn bijvoorbeeld bedrijven die in de wijde omgeving bekend zijn.” 

Inspiratie
Het woord kwam al even voorbij: inspiratiesessies, die organiseert de Zakenclub graag. “We doen zo inspiratie bij elkaar op. We hebben al leuke gastsprekers gehad zoals autocoureur Tom Coronel, Dirk Scheringa van de DSB en voormalig wielrenner Gert Jacobs. Gemiddeld komen er tachtig leden naar onze bijeenkomsten. Voorheen was de verhouding man-vrouw 90-10, nu is dat 60-40. Dat is heel positief.”

Midnight Walk
Het eerstvolgende evenement houdt de Zakenclub samen met de Lionsclub: een Midnight Walk op 30 september. “Een wandeltocht door de Trynwâlden voor alle inwoners. We lopen dóór bedrijven heen. Zo kan iedereen binnenkijken: wat gebeurt hier nu eigenlijk? We regelen muziek en de opbrengst gaat naar een goed doel. Het is net als met de visie: we moeten het met z’n allen doen!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: