Voorbereidende werkzaamheden starten in Tolhuispark

Geplaatst op 20 februari 2023
Pilot twee evenementen in Tolhuispark Dokkum

In het Tolhuispark in Dokkum wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een park met sportvoorzieningen voor de inwoners van Dokkum en de brede regio. Op woensdag 22 februari 2023 wordt begonnen met het kappen en snoeien van bomen. De daadwerkelijke start van de uitvoering wordt in het tweede kwartaal van 2023 verwacht. De raad heeft eerder aangegeven dat biodiversiteit en het terugplanten van bomen en bosplantsoen een belangrijk onderdeel is bij het tot stand komen van het park.

Het kappen en snoeien van bomen is nodig
Dit geldt voor de aanleg van de sportvelden, infrastructuur en de waterpartijen in het gebied. Bovendien moet er rekening worden gehouden met het broedseizoen.

De laatste hand wordt gelegd aan het uitvoeringsontwerp en bestek van het Tolhuispark
Dit doet de gemeente samen met de aannemer en de sportverenigingen. De daadwerkelijke start van de uitvoering verwachten we in het tweede kwartaal van 2023.

Eerder is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ecologie in dit gedeelte van het Tolhuispark

Dit om te voorkomen dat met de aanleg van het sportpark onomkeerbare natuurschade (dier- en plantsoorten) optreedt. Vlak voor de start van het werk, doet een ecoloog nog een laatste check.

Biodiversiteit en terugplanten van bomen en bosplantsoen is een belangrijk onderdeel

De raad heeft duidelijk aangegeven hier erg veel waarde aan te hechten. De volgende toepassingen worden gedaan:

  • de bomen blijven staan die behouden kunnen blijven en de aanleg niet in de weg zitten;
  • er worden ongeveer 2 keer zoveel bomen terug geplant (+/- 60, tegen 30 kap) en het bomenbestand wordt biodiverser (minimaal 15 soorten en dan inheems);
  • er worden ongeveer 1,5 keer zoveel bosplantsoen terug geplant  (+/- 5200 m2, tegen 3600 m2 kap) en het bosplantsoen wordt biodiverser (minimaal 20 soorten en dan inheems, vogelbosjes);
  • bij het kappen blijven enkele stammen liggen voor de insecten;
  • enkele stroken, welke niet intensief worden belopen, worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit op plekken waar nog niet gebouwd wordt; 
  • we maken flauwe oevers met oeverplanten in de waterlopen (o.a. ten behoeve van paaiplaatsen vissen);
  • er zijn plannen om extra nestkasten te plaatsen, samen met scholen of vogelwacht;
  • we plaatsen takken rillen van snoeiafval voor schuil-, broed- en foerageermogelijkheid;
  • er worden enkele hopen in het bosplantsoen gemaakt van organisch materiaal als schuil/ nest/foerageer gebied voor reptielen, insecten, vogels en zoogdieren.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: