Wethouders Wielstra en Wiersma van Dantumadiel: ‘We maken een inhaalslag met woningbouw en infraprojecten’

Geplaatst op 11 juli 2023
‘We maken een inhaalslag met woningbouw en infraprojecten’

Na jarenlange bezuinigingen om de gemeentebegroting weer op orde te krijgen, zit Dantumadiel nu in een opbouwfase. Wethouders Gerben Wiersma en Kees Wielstra vertellen over woningbouwplannen en infraprojecten. Problemen zoals de stikstofproblematiek, netcongestie, stijgende bouwprijzen en personeelstekorten rijden de gemeente helaas niet stilletjes voorbij. Maar: “Wij zijn van het maatwerk, zo zijn we dat hier gewend.”

Wiersma: “Voor starters en andere groepen met een laag inkomen is het bijna onmogelijk om aan een koopwoning te komen. De bouwprijzen vliegen omhoog en aannemers kunnen moeilijk aan personeel komen. We zijn in gesprek met bedrijven die toch voordelig huisvesting kunnen verzorgen: kleinere en goedkopere huizen, die je later kunt uitbreiden door er een verdieping bovenop te zetten.” Er zijn ook plannen om voormalige boerderijen om te bouwen tot meerdere woningen, daar wil de gemeente eveneens over meedenken. Wiersma: “Bij de Prikkebosk in Damwâld wordt ruimte vrijgehouden voor een boerderijsetting met bijgebouwen waar appartementen in kunnen worden gemaakt. Zo creëer je mooie oplossingen voor de kleinere beurs.”

Veilige Haadwei en upgrade winkelcentrum

We blijven even in Damwâld: de veelbesproken Haadwei gaat weer op de schop. Wielstra: “De Haadwei wordt veiliger gemaakt, met behulp van rotondes en snelheidsbeperkende maatregelen. Nog voor de zomer gaat de aannemer aan de slag. Buiten de bebouwde kom wordt de Haadwei nu echt ingericht als 60-kilometerweg.” Wiersma: “De uitbreiding en upgrade van het winkelcentrum in Damwâld sluit daarop aan. De Lidl wil nieuwbouwen naast de huidige locatie, dat geeft ruimte voor andere winkels. Het winkelcentrum heeft een regiofunctie. Daarom willen we het in één keer goed doen, ook wat parkeerruimte en meer groen betreft. We zijn volop in gesprek met ondernemers en omwonenden. Binnenkort zijn de tekeningen klaar.”

Samen aanpakken

Van de stikstofproblematiek heeft Dantumadiel wat dit soort plannen betreft niet veel last: het ligt niet dichtbij Natura 2000-gebieden. Wielstra: “De berekeningen die we moeten maken om een stikstofvergunning te kunnen krijgen, leveren vooralsnog geen problemen op. Voor grotere projecten kijken we samen met de provincie wat nodig is in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).” Wiersma: “Onze agrariërs zitten wel met de stikstofproblematiek. Wij willen daarin graag faciliteren en meedenken. Wielstra: “Landelijk wordt er snel ‘crisis’ geroepen en worden allerlei generieke maatregelen opgetuigd, terwijl de gevolgen daarvan slecht te overzien zijn. Wij zijn juist van het maatwerk: zaken samen met ondernemers en inwoners aanpakken en met elkaar met oplossingen komen. Zo zijn wij dat hier gewend.”

Nieuwbouwplannen

Wiersma noemt in dit kader twee dorpen die zelf nieuwbouwplannen hebben ontwikkeld. “In Rinsumageast is een groep gezinnen al een tijd aan de slag. Het is knap hoe zij het volhouden, want de procedures duren best wel lang. In Driezum heeft de Dorps Ontwikkelingsmaatschappij (DOM) samen met een ontwikkelaar plannen gemaakt voor nieuwe woningen aan de zuidoostkant van het dorp. Het ontwerpbestemmingsplan is nu in procedure.”

Zorgvuldig en integraal kijken

Die procedures, daar kan niemand omheen. Wielstra: “Zowel bij woningbouw als infraprojecten kunnen bezwaren worden ingediend. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Bij het verkennen van een betere aansluiting van De Westereen op de Centrale As onderzoeken we bijvoorbeeld het effect van verschillende oplossingen.” De gemeente is bovendien met Provincie Fryslân in gesprek over bedrijfskavels in De Westereen. Wiersma: “Ook in Damwâld is nog wat ruimte voor bedrijfskavels, Feanwâlden is al bezig met uitbreiding van het bedrijventerrein.” Wielstra: “We kijken integraal waar ondernemers behoefte aan hebben.” Wiersma: “Alle vraagstukken die spelen dwingen ons om goed naar onze gemeente te kijken en concrete plannen te maken over de verdeling van de ruimte.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: