Wethouders Jelle Boerema en Esther Hanemaaijer verlaten de gemeentepolitiek van Noardeast-Fryslân

Geplaatst op 14 april 2022
Wethouders Jelle Boerema en Esther Hanemaaijer verlaten de gemeentepolitiek van Noardeast-Fryslân

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart achter ons is het einde van het huidige college van Noardeast-Fryslân daar. De wethouders Esther Hanemaaijer (CDA) en Jelle Boerema (VVD) hebben aangegeven niet in de gemeentepolitiek terug te keren. Met hen verdwijnt 27 jaar politieke ervaring door de voordeur.

In februari vergaderde de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân voor het laatst in haar huidige samenstelling. Naast Boerema en Hanemaaijer bestaat dit college uit Theo Berends (ChristenUnie), Fedde Breeuwsma (FNP) en Jouke Douwe de Vries (S!N).

Demissionair

Na de verkiezingen zijn wij demissionair zoals dat heet. We maken geen plannen meer. Alle gevoelige vraagstukken pakt het nieuwe college op,” aldus Hanemaaijer. ,,Besluiten met politieke impact en alles wat grote financiële consequenties heeft, doen we niet meer,” vult Boerema aan.

Hoe laten jullie de gemeente achter?

Hanemaaijer: ,,Onze gemeente is nog jong, uiteindelijk zijn we nog maar drie jaar bezig. We zijn op de goede weg, maar we staan nog niet waar we willen staan. We hebben geprobeerd om de drie voormalige gemeenten met elkaar te harmoniseren. Dat gaat gestaag.” Boerema: ,,Het onderhoud is zo’n voorbeeld. Dat is voor heel de gemeente gelijkgetrokken. Het moet niet zo zijn dat het elders beter wonen is. Dat kenmerkt volgens mij ook de start van een herindelingsgemeente, je bent veel bezig met harmonisatie en het afstemmen van beleid. Daarnaast hebben we de gemeentelijke financiën op orde gebracht.”

Andere politieke accenten

,,Het is prima dat er straks een ander college komt met nieuwe wethouders,” kijkt Boerema vooruit. ,,Bepaald beleid kunnen zij voortzetten, maar het is helemaal niet verkeerd als zij andere politieke accenten leggen en met nieuwe speerpunten komen.”

Wat is het grootste verschil met jullie vorige wethouderschap?

Boerema: ,,Kollumerland c.a. was natuurlijk een kleine gemeente. Een voordeel van de herindeling is dat we minder kwetsbaar zijn geworden. In Kollumerland c.a. was een ambtenaar verantwoordelijk voor verschillende beleidsvelden. Bij diens afwezigheid was vervanging lastig. In een grote organisatie kun je de continuïteit beter waarborgen.

Hanemaaijer: ,,Voorheen liet mijn agenda nog wel eens toe dat burgers met problemen zo even binnen konden stappen.” Boerema vult aan: ,,Toen zaten we zelf iets dichter op de inwoners en dat vond ik persoonlijk heel plezierig. Nu hebben we dorpencoördinatoren en bedrijvencontact functionarissen voor intensief contact.” ,,Aan de andere kant, we zijn ook geen Amsterdam hé. Het is niet dat we geen contact met de mensen hebben,” nuanceert Hanemaaijer.

Wat zijn politiek spannende momenten geweest?

Na een lange stilte neemt Boerema het woord. ,,De discussie over de Waddenagenda 2050 was politiek gezien een spannend moment. De gemeenteraad was kritisch en agrariërs voelden zich tekort gedaan. Nu ligt er een mooi uitvoeringsprogramma en de agrariërs voelen zich gehoord. Terecht ook, want de agrarische sector is een belangrijke economische drager van onze gemeente met als grootste exportproduct de pootaardappel.

Het vraagstuk omtrent woningbouw is ook niet altijd even makkelijk toch?

,,Gelukkig hebben wij hierover zelf de regie, niet de provincie. Mede dankzij de inzet van onze ambtelijke organisatie. De komende jaren staan er zo’n 900 nieuwbouwwoningen op de rol. We bouwen niet alleen in de stad, maar ook in de dorpen. Naar aard, schaal en behoefte’’, vertelt Hanemaaijer.

Inwoners hebben nu een woning nodig

,,We kunnen niet alles tegelijk oppakken. We hebben dit vraagstuk opgedeeld in twee fasen. Fase één is al volop in ontwikkeling en dat behelst zo’n 450 woningen in onze gemeente. Zodra er ruimte is starten we met fase twee. We hopen voor eind 2024 alle projecten in behandeling te nemen.”

Met welk gevoel nemen jullie afscheid?

Boerema: ,,Ik heb dit ambt twaalf jaar lang met alle plezier vervuld. Al die jaren stonden ten dienste van het wethouderschap. Ik kijk met trots naar de ontwikkeling van Kollum als watersportdorp. Daar zijn we in 2008 mee gestart. Alle infrastructuur rondom dat project is straks op orde. Het stukken lezen op zondagmiddag ga ik niet missen.” ,,Of werkdagen die pas diep in de nacht eindigen,” benoemt Hanemaaijer nog een pijnpunt. ,,Uiteindelijk overheerst dankbaarheid, ik kijk terug op een mooie periode en heb mij altijd enorm gesteund gevoeld door alle (voorkeur)stemmen. Uiteraard blijf ik de gemeente volgen, ook wat er met ons voorwerk gebeurt. Kijk naar het Tolhuispark en Harddraverspark, daar is geld voor beschikbaar gesteld en volgens mij is dat een enorme boppeslach voor heel de gemeente, maar zeker voor Dokkum. ”

Stemmenkanon

Met het politieke afscheid van wethouder Boerema verliest de VVD in Noardeast-Fryslân een stemmenkanon. Tijdens de gemeentelijke herindelingsverkiezing van 2018 gingen 1364 van de 1931 VVD-stemmen naar Jelle Boerema. Het resultaat van zijn investering in het contact met de burger.

,,Toen ik in 2010 wethouder werd, wilde ik zichtbaar zijn. Ik heb geprobeerd de afstand tussen de inwoners en de gemeente zo klein mogelijk te maken. Iedereen vult dit ambt op zijn eigen manier in en misschien zijn er wel honderd wethouders beter, maar niemand doet het zoals ik,” zegt Boerema hierover.

Lijstduwer

Voor de VVD is Boerema niet helemaal verdwenen. Als lijstduwer staat hij onderaan de lijst op plek 16. Ook het CDA hoeft het niet zonder het geluid van hun wethouder te stellen. De echtgenoot van Esther Hanemaaijer staat vijfde op de lijst en hoopt in de raad te komen. ,,Achter de schermen is hij altijd al heel nauw betrokken geweest. Aan de keukentafel hebben we het er uiteraard ook veel over gehad. Nu geef ik hem adviezen, daar kan ‘ie zijn voordeel mee doen,” zegt Hanemaaijer lachend.

Bronvermelding: Nieuwsblad Noordoost Friesland, auteur Frank de Wilt. Foto Mercy Aquaa.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: