Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC): Naar een bruisende regio

Geplaatst op 29 april 2022
Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC): Naar een bruisende regio

De laatste twee jaar is er veel aandacht en energie gegaan naar het beheersen van de coronacrisis. Deze crisis lijkt aan een (voorlopig) einde te komen. Dat betekent dat er weer meer ruimte komt om een andere uitdaging aan te pakken: de verdere ontwikkeling van de regio Noordoost-Friesland.

Op sociaaleconomisch gebied loopt deze regio achter op Friesland in zijn geheel. De bevolkingsgroei neemt af, de werkloosheid is hoger en de verwachting is dat de coronacrisis op lange termijn nog een negatief versterkend effect zal hebben. Deze trends zijn door de politiek erkend en er zijn verschillende initiatieven om deze regio een zetje in de goede richting te geven. Zo lopen er subsidieregelingen, de Versnellingsagenda en wordt er planmatig met Agenda Netwerk NoordOost (ANNO) en de Regiodeal gewerkt aan verbeteringen op het gebied van economie en welzijn. Voorzitter Jos Blom en vicevoorzitter André de Jong van ondernemingsvereniging Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) hebben ideeën voor een adequate aanpak.  

De routekaart ligt er niet
Inmiddels is ANNO III in werking getreden en staat 2040 als punt op de horizon. Dan moet regio Noordoost de beste regio in Noord-Nederland zijn om te werken, te wonen en te recreëren. André: “We zien dat er op het gebied van onderwijs stappen worden gezet. Gelijke kansen, extra zorg voor leerlingen, plannen om taalachterstand weg te werken en ook de 21st century skills krijgen vorm. Daarnaast hebben we het idee dat de blik niet ver genoeg vooruit is gericht.” Jos vult aan: “Een stip op de horizon is één ding, maar vervolgens moet je piketpaaltjes slaan. Als je over twintig jaar ergens wilt zijn, welke weg moet je dan gaan, wat zijn de tussenstations, waar sta je morgen, volgend jaar, over vijf jaar? We hebben het idee dat die routekaart er nog niet ligt. Als je economische groei wilt, dan moet er wat aangepakt worden. De brug van Kootstertille bijvoorbeeld. Zwaar vrachtverkeer mag daar niet overheen en moet omrijden. Voor economische groei lijkt me dat infrastructuur de eerste zorg is.”

Laat het bruisen
“In de beleidsnota ANNO III wordt gesproken over bestuurlijke samenwerking. Wij zeggen: ‘maak het van het volk’. Als je nu vraagt aan iemand in de gemeente wat de Versnellingsagenda is, heeft hij geen antwoord. Communiceer en organiseer, als overheid,  op een wijze dat het ook echt verstaan en begrepen wordt. Alleen dan kun je stappen zetten”, zegt Jos. “Ondernemers kunnen ook helpen. Wij zijn sterk in het organiseren van evenementen, sponsoring en investeren voor resultaat op lange termijn. Wij hebben ook baat bij goed geschoold personeel, inwoners en culturele activiteiten. Een ondernemer wordt blij als een gebied bruist en leeft. Kortom, de punt op de horizon is gezet en nu aan het werk. Regie, effectieve communicatie, lange termijn planning en draagvlak, dat hebben we nodig en daar roepen we de politiek toe op. Wij staan klaar om de handen uit de mouwen te steken.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: