Ambitieuze afspraken over wonen vastgelegd

Geplaatst op 8 december 2023
Ambitieuze afspraken over wonen vastgelegd

Sigrid Hoekstra van WoonFriesland, Gert Brouwer van Huurdersorganisatie De Bewonersraad en wethouders Berber van Zandbergen (Tytsjerksteradiel) en Lea van der Tuin (Achtkarspelen) hebben donderdag 7 december prestatieafspraken ondertekend voor het woonbeleid van beide gemeenten. In deze overeenkomst staan de afspraken over de bijdragen die de verschillende partijen de komende jaren leveren aan het woonbeleid van de gemeente. Dit jaar zijn voor het eerst meerjarenafspraken gemaakt.

“De druk op de woningmarkt is groot, zeker in de sociale huursector,” zegt wethouder Van der Tuin. “Het is daarom goed om samen afspraken te maken over het aantal huurwoningen.” Ook vanuit het rijk worden afspraken gemaakt met gemeenten en woningcorporaties over wonen. Het rijk wil dat 30% van de woningen in Nederland sociale huurwoningen zijn. De partijen helpen elkaar om de bouwopgave in te vullen en zo in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Ambitieus

De afspraken die gemaakt zijn, zijn ambitieus. Zo zorgen de partijen voor voldoende woningen en een passend thuis. “Wij kijken vooral naar de behoefte van onze inwoners voordat we gaan bouwen,” legt wethouder Van Zandbergen uit. “Zo ontstaat een goede balans tussen vraag en aanbod.” Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de versnelde verduurzaming van de woningen. WoonFriesland brengt alle sociale huurwoningen in 2025 naar energielabel C of beter en in 2030 hebben de woningen tenminste energielabel B of beter. Dit is veel sneller dan wettelijk vereist is. Landelijk is afgesproken dat de corporatiessector uiterlijk in 2028 alle labels E, F en G uit de sector zijn verdwenen. Sigrid Hoekstra van WoonFriesland zegt hierover: “Beheersing en zo mogelijk verlaging van de woonlasten van onze bewoners staat bij WoonFriesland centraal. Wij versnellen de verduurzaming van onze woningen om maximaal bij te dragen aan de verlaging van de energielasten.” De gemeente zorgt voor een groene en klimaatbestendige woonomgeving. Ook zorg is deel van de afspraak. Zo moeten er voldoende woonvormen voor verschillende doelgroepen zijn. Leefbaarheid is een belangrijk element in de dorpen.

Meerjarenafspraak

De prestatieafspraken zijn gemaakt voor de periode 2024-2028. Zo’n langere periode maakt het mogelijk om strategischer te sturen op de gezamenlijke ambities.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: