Woningcorporatie SWA, Huurdersorganisatie en gemeente ondertekenen prestatieafspraken 2024-2028

Geplaatst op 31 januari 2024
Woningcorporatie SWA, Huurdersorganisatie en gemeente ondertekenen prestatieafspraken 2024-2028

Gemeente Achtkarspelen, Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA hebben onlangs de prestatieafspraken ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen de komende jaren leveren aan het woonbeleid van de gemeente. Dit jaar zijn voor het eerst meerjarenafspraken gemaakt.

‘We zijn erg blij met deze meerjarenafspraken’, aldus wethouder Lea van der Tuin. ‘Door de afspraken een meerjarig karakter te geven werken we samen met focus op doelstellingen voor de langere termijn, die aansluit op onze woonvisie. Met als doel om het wonen nog fijner te kunnen maken in de gemeente Achtkarspelen. Voor 2024 zijn er actiepunten opgenomen, om zo prioriteit aan te brengen in de gemaakte afspraken.

De overeenkomst bevat afspraken over thema’s die alle partijen raken, waaronder betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en bijzondere doelgroepen’.

Woningvoorraad en beschikbaarheid

De gemeente, SWA en Contactraad vinden het belangrijk dat alle inwoners, ongeacht leeftijd of inkomen, prettig kunnen wonen in Achtkarspelen: een betaalbare en bereikbare woning voor iedereen. Ze vinden het alle drie belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de dorpen in de gemeente. Vraag en aanbod moeten op elkaar aansluiten. Wachttijden moeten beperkt zijn en leegstand moet voorkomen worden. Daarom is afgesproken dat de gemeente en SWA zich gezamenlijk inspannen om de versnelling van woningbouw vorm te geven. “Onze grootste gezamenlijke uitdaging is om meer duurzame sociale huurwoningen te bouwen in deze mooie gemeente”, aldus Emmy Elgersma, bestuurder van SWA.

Duurzaamheid

Zowel de gemeente als SWA en de Contactraad vinden het belangrijk dat de sociale huurwoningen aantrekkelijk zijn en blijven. Daarnaast ligt er een grote opgave om bewoners energiebewust(er) te maken en de woningen energiezuinig(er). Daarom wordt gezamenlijk ingezet op het bewust maken van bewoners om energie te besparen. Tegelijkertijd verduurzaamt SWA de komende jaren woningen en in 2027 heeft SWA geen woningen meer met het energielabel EFG. Daarnaast biedt de gemeente via het Energieloket informatie over de mogelijkheden voor verduurzaming voor alle inwoners van de gemeente.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: