Circulaire kansen

Geplaatst op 2 augustus 2021
Circulaire kansen

Ontwikkelingen op het gebied van groen, duurzaam en circulaire komen dagelijks langs in de media. Zien we zulke ontwikkelingen als problemen, dan gebruiken we woorden als: klimaatcrisis, stikstofcrisis en co2-uitstoot. Uitdagingen of problemen, soms zijn ze hetzelfde. Duidelijk is in ieder geval, dat we er ook in Noordoost Fryslân mee te maken hebben. Kennislab Noordoost Fryslân zoekt hierin kansen en oplossingen.

In de afgelopen jaren heeft het Kennislab samen met Koninklijke Damstra Installatiegroep en basisscholen de Damstra Energie Challenge gehad. Leerlingen zijn daarin druk bezig geweest met ‘energietransitie challenges’. “We bieden een sensorkastprogramma waarin leerlingen een eigen sensorkastje bouwen met een Raspberry Pi en echte sensoren. Het is een prachtig techniekprogramma, de kastjes monitoren zaken in onze eigen leefomgeving zoals licht, geluid en stikstof. Maakt ons ook meer bewust van wat er speelt.”

Het Kennislab probeert samen met bedrijven, overheid, scholen en inwoners lokale energiesystemen van de grond te krijgen. “We hebben verder een aantal projectvoorstellen binnen het Europees Green Deal programma van Timmermans ingediend en hopen natuurlijk op goedkeuring. Al dit werk verdient binnen Kennislab NOF dan ook een eigen thema. We hebben daarom het onderwerp ‘Circulair’ aan de werkthema’s van Kennislab NOF toegevoegd.”

Welke kansen biedt ‘Circulair’ voor bedrijven in NOF?

“Het belangrijkste is te werken aan het inrichten van circulaire systemen. Kansen zitten er in duurzame energiesystemen, circulaire voedselsystemen, energieneutrale mobiliteit, duurzame productiesystemen, en duurzaam toerisme. Circulair wordt steeds meer van belang. Belang betekent ruimte voor innovaties, ruimte voor voorlopers, extra investering- en subsidiemogelijkheden, grote nieuwe klantgroepen, kortweg: ruimte voor ambities.”

Wat hebben we nodig om deze ruimte te pakken?

“Onze ambitie is het samen ontwikkelen van een circulaire regio met oplossingen die we kunnen vermarkten buiten de regio. Door het samen te doen, komen we met ‘onmogelijke’ oplossingen. We hebben daarvoor al de Regiodeal. Samenwerken gaat ons in NOF goed af: we kennen elkaar, we hebben best veel vertrouwen in elkaar en gunnen elkaar kansen. We hebben een divers mkb. We hebben prachtige en innovatieve scholen. We hebben kennisinstellingen op ‘fietsafstand’. Er is in Nederland en vooral in Europa veel innovatiegeld beschikbaar voor goede ‘circulaire plannen’. Van groot belang is dat we zoeken naar oplossingen die we ook kunnen leveren buiten de regio. Buiten de regio verdienen we namelijk geld dat ons verder brengt.” Ruimte pakken betekent ambitieus zijn, samenwerken, kansen grijpen en komen met innovaties die we buiten de regio kunnen verkopen. Dit is in ieder geval de aanpak van Kennislab NOF.

“We hebben goed zicht op subsidieprogramma’s. We hebben goede netwerken. We hebben ervaring in het bij elkaar brengen van ‘partijen die willen’. We willen in 2021 tempo maken. De eerste Europese Horizon Europa subsidieprogramma’s zijn al gestart. Door efficiënt samen te werken maken we tijd vrij voor het ontwikkelen van innovaties en het schrijven van projectvoorstellen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: