Digitaal burgerschap voor jong en oud

Geplaatst op 5 mei 2021
Digitaal burgerschap voor jong en oud

Hoe geef je als regio invulling aan de groeiende behoefte van inwoners aan vaardigheden die in deze eeuw nodig zijn om deel te nemen aan de maatschappij, ofwel digitaal burgerschap? Eén van de instrumenten is het DigitaalhuisPlus, een project van Kennislab Noordoost Fryslân. “Uiteindelijk wil je graag dat mensen meer grip krijgen op hun plek in de samenleving.” Paulien Schreuder en Ferenc Jacobs vertellen over waarom we werken aan digitaal burgerschap.

Paulien Schreuder, bestuurder van Bibliotheken Noord Fryslân, geeft een aantal concrete voorbeelden van de noodzaak van digitaal burgerschap: “Banken verdwijnen uit de dorpen en verplaatsen dienstverlening naar online. De belastingdienst wil steeds meer online gaan werken. Ondernemers bieden diensten en producten online aan. Iedere burger moet dat allemaal maar kunnen. Op scholen worden kinderen opgeleid voor beroepen die nu nog niet bestaan. In de praktijk is het niet voor iedereen altijd makkelijk om hierin mee te groeien. Deze eeuw vraagt om vaardigheden die niet altijd via formeel onderwijs te leren zijn. Even los van de vraag of dit onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Daardoor dreigen mensen uit alle generaties buiten de maatschappelijke boot te vallen. Ondernemers moeten om te ondernemen ook steeds digitaler worden. Hoe blijf je bij? Hoe kun je inzicht krijgen in wat kan en wat werkt? Binnen het project werken we aan antwoorden op dit soort vragen en ontwikkelingen.”

Mede mogelijk door Regiodeal

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal Noordoost Fryslân. Ferenc Jacobs, projectleider namens Kennislab Noordoost Fryslân, legt uit: “Wat je eigenlijk wilt is het aanbieden van verschillende routes die inwoners kunnen volgen als ze – om wat voor reden dan ook – digitale vaardigheden willen opdoen. Hierbij spelen vooropleiding of leeftijd geen rol, je wilt laagdrempelig en eenvoudig toegang geven. Je wilt dat mensen kunnen blijven meegroeien.”

Overzichtelijk aanbod

Paulien vult aan: “Op dit moment zijn er in de regio gelukkig veel initiatieven die mensen stap voor stap helpen om volop mee te doen met onze snel veranderende en steeds digitaler maatschappij. Door te leren lezen en schrijven bijvoorbeeld. Maar ook bij het gebruik van digitale diensten. Door zoveel mogelijk van die initiatieven samen te brengen ontstaat er voor de regio één overzichtelijk aanbod voor jong en oud. Hierbij maakt het niet uit of dit in de bibliotheek wordt aangeboden, of door één van de partners in het onderwijs en welzijnsorganisaties waar we mee samenwerken.”

Nieuw perspectief

Ferenc Jacobs: “De extra stap die we binnen dit project ook zetten is het waarderen van de inspanningen die mensen binnen informeel onderwijs hebben gedaan. Je wilt dat mensen na afloop van een cursus of leerroute iets tastbaars hebben, een waardevol certificaat. Eigenlijk bied je een nieuw perspectief. Dit geeft ze een basis om op verder te bouwen, of dit nu qua opleiding of werk is.” Voor burgers, ondernemers, overheden en instellingen is digitaal burgerschap van het allergrootste belang. We werken eraan!

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: