Enerzjyke Meitinkers van start

Geplaatst op 26 september 2022
Enerzjyke Meitinkers van start

Op 22 september zijn de ‘Enerzjyke Meitinkers’ van start gegaan met een eerste kennismakingsbijeenkomst in de Pleats te Burgum. De ‘Enerzjyke Meitinkers’ is een groep van zo’n 50 betrokken burgers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel die de gemeenten met gevraagd en ongevraagd advies bijstaan in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda en de Warmte transitievisie van beide gemeenten.

Wethouder Lea van der Tuin van Achtkarspelen opende de bijeenkomst door haar waardering uit te spreken dat zoveel inwoners zich betrokken voelen bij de uitvoering van dit beleid en hier kritisch over mee willen denken. Zij dankte met name de broers Oege en Sytze Hoekstra die in 2021 met hun inspraakreacties op het vaststellen van de Duurzaamheidsagenda en Warmte transitievisie feitelijk aan de basis hebben gestaan van het ontstaan van de ‘Enerzjyke Meitinkers’.

Aan de slag met thema’s

Aan de hand van een ‘speeddate’ leerden de Meitinkers elkaar vervolgens beter kennen. Daarna nam gespreksleider Anke Lodder iedereen mee in het gemeentelijke beleid en de verwachtingen over en weer. De Meitinkers hebben besloten in eerste instantie maandelijks bij elkaar te komen om aan de hand van een actueel thema concreet aan de slag te gaan. Het eerste thema dat centraal zal staan is de aanpak van de energiearmoede.

Energieke bijeenkomst

Wethouder Berber van Zandbergen van Tytsjerksteradiel sloot vervolgens de bijeenkomst met een woord van dank voor de inspirerende en ‘energieke’ bijeenkomst. Zij sprak het vertrouwen uit dat de ‘Enerzjyke Meitinkers’ een belangrijke meerwaarde zullen bieden bij de uitvoering en de doorontwikkeling van het gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid in beide gemeenten.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: