Geldzorgen: voorkomen is beter dan genezen

Geplaatst op 9 mei 2023
Geldzorgen: voorkomen is beter dan genezen

Geldzorgen, schulden: wanneer begin je erover met een medewerker die in de problemen zit of dreigt te raken? Wacht in elk geval niet tot er loonbeslag wordt gelegd, want van wachten worden schulden niet kleiner. Juist bij geldzorgen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Amargi van welzijnsorganisatie KEaRN staat klaar voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Dus ook voor uw werknemers.

Herken de signalen

Geldzorgen en betalingsachterstanden hebben een grote impact op het leven van uw werknemers. Mensen worden soms letterlijk ziek van de stress. Ook de huidige energiearmoede geeft extra druk op de financiën, dit heeft een grote impact op de levens van veel mensen. Het is dus van belang dat u als werkgever de signalen die geldzorgen met zich meebrengen kunt herkennen. Want hoe eerder u deze signalen oppikt, hoe eerder u iets voor hen kunt doen. Maar wat zijn die signalen?

Monique Hoekstra, consulent bij Amargi, vertelt: “Mensen met geldzorgen hebben vaak veel stress. Zij zijn hierdoor vaker ziek of gaan zich anders gedragen. Zo hebben ze soms een korter lontje, vragen ze vaak om een voorschot of willen ze meer werken. Dit kunnen allemaal signalen van financiële problemen zijn”. Herkent u één of meerdere van deze signalen? Als werkgever kunt u het gesprek aangaan en vragen hoe het gaat: lukt het financieel allemaal een beetje? Blijkt tijdens dit gesprek inderdaad dat de werknemer geldzorgen heeft en schulden op de loer liggen, dan kunt u hem of haar wijzen op de mogelijkheden van Amargi.

Zo werkt Amargi van KEaRN

Bij Amargi helpen vrijwilligers de deelnemers geldzorgen tegen te gaan door ze meer inzicht te geven in hun eigen financiën. Uw medewerker kan zichzelf aanmelden, maar ook u kunt dit doen, natuurlijk met toestemming van uw medewerker. Na de aanmelding wordt er contact opgenomen en een afspraak ingepland. Tijdens deze afspraak wordt een overzicht gemaakt van de financiële situatie. Ook wordt er gecheckt of alle inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen worden benut en of er bespaard kan worden op uitgaven.

Maatwerk en eigen regie

Ondersteuning door Amargi is maatwerk en afhankelijk van de situatie. De deelnemer blijft altijd in de regie: de medewerkers en vrijwilligers van Amargi zijn er om te adviseren en te ondersteunen. Juist dat stukje regie is erg belangrijk voor de deelnemers. Zowel voor het inzicht, maar ook voor het zelfvertrouwen van de deelnemer. Dat bevestigt ook vrijwilliger Sylvia: “Er bestaat nog altijd een stigma als het gaat om schulden. Dat wil ik graag wegnemen. Mensen weer het gevoel geven dat ze ertoe doen, dat zij niet hun schulden zijn.” Sylvia heeft de eenjarige Mbo-opleiding ‘Ervaringsdeskundige Sterk uit armoede’ gevolgd. Een opleiding waar ze zelf veel aan heeft gehad en waarbij des te meer duidelijk werd dat armoede niet alleen financieel is. Sylvia: “Juist het feit dat armoede ook eenzaamheid of gezondheidsproblemen kan geven, wordt vaak onderschat. Terwijl dit de situatie van iemand die het al niet makkelijk heeft juist nog meer verslechterd.”

Amargi en u als werkgever

Amargi is nu al enkele jaren actief in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Vanuit KEaRN zijn vier medewerkers bij het project betrokken die met name de eerste contacten met de deelnemers hebben en ook bedrijven informeren over armoede en de mogelijkheden van Amargi. Daarnaast zijn er de vrijwilligers die de deelnemers in het traject begeleiden. Jildou Jager bezoekt namens Amargi verschillende bedrijven en organisaties. “Ik merk dat juist in het bedrijfsleven veel vragen leven over hoe je als werkgever iets kunt doen voor werknemers met geldzorgen. Door ze informatie en handvatten te geven, zie je dat ze makkelijker de stap zetten om het gesprek aan te gaan over wat er speelt bij een werknemer.”

De impact van Amargi

Oud-deelnemers zijn erg te spreken over de hulp van Amargi. Zo zegt een deelnemer: “De persoonlijke benadering is heel fijn en ik ben goed geholpen.” Een andere deelnemer is erg tevreden over de ondersteuning: “Als ik hulp nodig heb, dan ben ik blij dat ik weet waar ik kan aankloppen. Veel waardering voor de vrijwilliger die dit doet.” Om mensen nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt Amargi ook nauw samen met andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn Humanitas en Suska. Wanneer het nodig is, kunnen deelnemers hierheen worden doorverwezen. Ook zijn vrijwilligers van Amargi sinds begin 2023 één keer per week te vinden in dbieb in Burgum. Hier bemensen zij het zogenaamde Formulierenloket, een onderdeel van het IDO. Hoekstra: “De vrijwilligers helpen bij het invullen van verschillende formulieren, bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen of kwijtscheldingen. We zien dat ook dit veel mensen al rust geeft.”

Amargi van KEaRN

Meer weten over Amargi en wat u als werkgever kunt doen? Kijk dan eens op www.kearn.nl of neem contact op via amargi@kearn.nl. Bellen kan ook: 06 – 836 715 48 of 06 – 554 802 51.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: