Hulp voor financieel (on)gezonde werknemers: Geldzorgen bij werknemers. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Geplaatst op 12 mei 2022
Hulp voor financieel (on) gezonde werknemers: Geldzorgen bij werknemers. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Een op de vijf huishoudens heeft geldzorgen. Mensen nemen dit mee naar hun werk. Praten over geld op de werkvloer vinden zowel werkgevers als werknemers moeilijk, maar beiden hebben baat bij een oplossing. U kunt als werkgever veel doen aan preventie en verwijzing. Dit zorgt voor productievere, mobielere en gelukkigere werknemers.

Feiten en cijfers

 • 62% van de werkgevers heeft personeel met geldzorgen.
 • Werknemers met geldzorgen zijn gemiddeld zeven dagen extra ziek.
 • Ook zijn ze 20% minder productief (sneller afgeleid door geldstress)
 • 46% van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen.
 • Gemiddeld zoeken mensen pas na 5 jaar hulp, ze hebben dan gemiddeld 14 schuldeisers en circa 40.000 euro aan betalingsachterstanden en schulden.

Hoe herkent u geldzorgen bij werknemers?

 • Loonbeslag
 • Inhouding van de zorgpremie op het salaris
 • Verzoek om extra uren te werken
 • Vragen om voorschot of lening bij werkgever
 • Vaker ziekmeldingen

Ook kunnen er aanleidingen zijn voor geldzorgen, zoals:

 • Grote gebeurtenissen ( uit elkaar gaan, een kind krijgen, overlijden van een naaste)
 • moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Wanneer is een werknemer financieel fit?

Een financieel fitte werknemer maakt zich geen zorgen over geld. Hij weet wat zijn inkomsten en uitgaven zijn, komt geen geld tekort en heeft voldoende spaargeld voor onverwachte uitgaven en toekomstplannen. Ook bij bijzondere gebeurtenissen besteedt hij aandacht aan zijn financiële situatie. Dat kan gaan om samenwonen, een kind krijgen, een nieuwe woning, maar ook om uit elkaar gaan, minder werken vanwege zorgtaken of gezondheid, ziekte, ontslag of overlijden van de partner. Al deze gebeurtenissen hebben gevolgen voor de inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn. Een financieel fitte werknemer kan deze gebeurtenissen goed opvangen. Hij heeft ook ruimte om keuzes voor de toekomst te maken, zoals een opleiding volgen, een andere baan overwegen, eerder met pensioen of met deeltijdpensioen gaan. Daardoor is een financieel fitte werknemer productiever, mobieler, gelukkiger en duurzaam inzetbaar.

Wat kunt u als werkgever doen?

 • Ga in gesprek

Ga in gesprek wanneer u een van bovenstaande signalen herkent of ziet dat uw medewerker een grote gebeurtenis meemaakt. En zijn er loonbeslagen? Onderneem dan zeker actie.

Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, krijgt de werkgever een informatieverzoek. Dit is een goed moment om met uw werknemer te bespreken dat er een loonbeslag aankomt, waardoor uw werknemer maandelijks veel minder geld overhoudt (en extra kosten maakt). Zo voorkomt u dat uw werknemer verrast wordt. Laat uw werknemer ook de beslagvrije voet controleren (of help hem hierbij).

 • Verwijs naar hulp

Er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp bij geldzorgen:

Gemeente

U kunt uw werknemer doorverwijzen naar diens gemeente. De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) zorgt ervoor dat de schuldhulpverlening vanuit een wettelijke basis door de gemeenten (kosteloos) wordt uitgevoerd. De schuldhulpverlener van de gemeente nodigt uw werknemer graag uit voor een laagdrempelig, vrijblijvend en informatief gesprek.

De gemeente biedt naast schuldhulpverlening ook budgetbeheer en budget coaching.

Het doel is om stabiliteit te krijgen in het maandbudget (tijdig betalen van de vaste lasten) en een oplossing zoeken voor de betalingsachterstanden en schulden.

De gemeente biedt integrale schuldhulpverlening. Dit betekent dat naast het zoeken van een oplossing voor de schulden ook gekeken wordt naar de oorzaak of omstandigheden die geleid hebben tot de schuldenproblematiek. Hierbij kan flankerende hulpverlening worden ingezet. Bijv. maatschappelijk werk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, UWV, vrijwilligersorganisaties, enz.

Vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties kunnen mensen helpen met het op orde brengen van inkomsten en uitgaven, het begrijpen van brieven en het ordenen van de administratie. Deze hulp is gratis en tijdelijk.

Werkgevers kunnen geldzorgen en tegenslagen relatief snel signaleren en hebben baat bij het aanpakken hiervan. Voor meer informatie en tips kijkt u op: financieelfittewerknemers.nl  of geldfit.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: