Gemeenten in Noordoost Fryslân starten ervaringsonderzoek Jobinder

Geplaatst op 1 december 2021
Gemeenten in Noordoost Fryslân starten ervaringsonderzoek Jobinder

Gemeenten in Noordoost-Fryslân gaan inwoners vragen wat zij nu en in de nabije toekomst nodig hebben op het gebied van hun eigen vervoer en het bereikbaar houden van voorzieningen. Met de resultaten van het onderzoek willen de gemeenten bepalen hoe ze aansluitend bij de behoefte van de inwoners van Noordoost Fryslân vervolg kunnen geven aan Jobinder.

“Met deze enquête willen we boven water krijgen waaraan behoefte is bij onze inwoners. Zodat we bij het verder ontwikkelen van het vervoerssysteem de juiste keuzes maken”, aldus Andries Bouwman, wethouder van Tytsjerksteradiel en voorzitter van het bestuur van Jobinder.

In de eerste helft van 2021 evalueerden de gemeenten Jobinder al samen met provincie en aangesloten vervoerders. Die gaan graag verder met het in 2018 gestarte vervoerssysteem. Maar vinden het belangrijk om te weten hoe de inwoners van Noordoost Fryslân het reizen naar hun bestemmingen in de regio ervaren. En of belangrijke voorzieningen als winkels, de huisarts, het ziekenhuis of sportaccommodaties voor hen voldoende bereikbaar zijn.

De enquête kan worden ingevuld via de gemeentelijke websites en de Jobinder-website. De gemeenten maken de resultaten van het onderzoek begin 2022 bekend.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: