Gemeenten, Provincie en Wetterskip ondertekenen derde ANNO-samenwerking

Geplaatst op 21 februari 2022
Gemeenten, Provincie en Wetterskip ondertekenen derde ANNO-samenwerking

Noordoost Fryslân wil in 2040 de topregio van Noord-Nederland zijn om te wonen, werken en recreëren. Met de nadruk op sûn, grien en ûndernimmend – vitaal, duurzaam en ondernemend. Eind vorig jaar spraken de bestuurders van de vier gemeenten uit Noordoost-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân deze ambitie al uit naar hun raden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur. Onlangs tekenden de partijen officieel de samenwerkingsovereenkomst.  

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken al sinds 2012 met elkaar samen. De partijen zetten de samenwerking door met een derde Agenda Netwerk NoordOost (ANNO III). 

‘ANNO pakt troch’

Belangrijke thema’s van deze agenda zijn duorsume ekonomy en boeie, brûzje en bine. De overheidspartners dagen de ondernemers uit om te experimenteren en innoveren, op het gebied van onder andere duurzaamheid, (flexibel) bouwen en oplossingen in de zorg. Ook investeert de regio in een regionale woonzorgvisie (een visie op het woon- en zorgaanbod voor ouderen), cultuur en gebiedspromotie. 

De topregio van Noord- Nederland, waar men gelukkig en gezond oud kan worden

Er moeten in 2040 voor alle doelgroepen voldoende, betaalbare (duurzame) woningen zijn. Met goede en bereikbare voorzieningen in de buurt, rust en ruimte en volop werkgelegenheid voor lager en hoger opgeleiden. De overheden slaan de handen ineen met de ondernemers, mienskip, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties om de regio verder te brengen en in de etalage te zetten.

De ANNO-samenwerking leverde afgelopen tien jaar al veel op

De wapenfeiten variëren van de aanleg van de Centrale As en de ontwikkeling van de dorpsontwikkelingsmaatschappijen in ANNO I tot de mobiliteitscentrale Jobinder en de Regiodeal Versnellingsagenda Noordoost Fryslân in ANNO II.

Foto: Marcel van Kammen

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: