Gezamenlijke zienswijze tegen gaswinningsplan Tietjerk

Geplaatst op 2 december 2021
Gezamenlijke zienswijze tegen gaswinningsplan Tietjerk

De colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben samen met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeente Leeuwarden en gemeente Smallingerland een zienswijze tegen het winningsplan Tietjerk ingediend. Zij hebben de minister gevraagd om volgens de huidige winningsplannen per 31 december 2021 te stoppen met gaswinning uit de velden Tietjerk en Suawoude.

Toename van de gaswinning kan onomkeerbare schade aanrichten aan een toekomstbestendige waterhuishouding, is een risico voor de leefomgeving en bevat ook op andere punten teveel onzekerheden. Eerder hebben beide gemeenten al aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met het besluit om door te gaan met de gaswinning uit deze velden.

Gezamenlijke zienswijze

“De krêft fan dizze sjenswize is, dat we ienriedich oplûke. Ien lûd fanút de regio om gaswinning in halt ta te roppen. Dat is unyk,”” volgens wethouder Tytsy Willemsma. “It docht goed om sa meielkoar op te lûken en de krêften te bondeljen om fierdere gaswinning te kearen.”

Zorgen van onze inwoners

“Als gemeenten delen wij de zorgen van onze inwoners over de veiligheid van hun woonomgeving. Daarom doen wij de oproep: Het is genoeg geweest!”, aldus wethouder Max de Haan. Zowel gemeente Achtkarspelen als gemeente Tytsjerksteradiel werken aan de doelstellingen van de energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het winnen van aardgas past niet bij deze ambitie.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: