Ieder dorp de mogelijkheid om te bouwen

Geplaatst op 16 augustus 2021
Ieder dorp de mogelijkheid om te bouwen

Ambitieus maar reëel, zo noemt wethouder Gelbrig Hoekstra het woningbouwprogramma van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het programma is in maart dit jaar vastgesteld en biedt de dorpen zicht op het aantal te bouwen woningen.

“We moeten echt iets doen aan de woningnood die er op dit moment is. Onze gemeente is in trek om te wonen, we hebben goede voorzieningen en een goede ligging. Drachten, Leeuwarden en Groningen zijn dichtbij. Maar het aanbod woningen dat te koop staat is zeer schaars en is bovendien vaak erg snel verkocht (gemiddeld staat een woning in Tytsjerksteradiel drie weken te koop voordat het verkocht is – red.). Eind mei stonden er in de hele gemeente maar vijftig woningen te koop, waarvan minder dan de helft met een vraagprijs onder de 300.000 euro. Zowel starters als doorstromers als senioren kunnen moeilijk aan nieuwe woonruimte komen. Daar moeten we wat aan doen.”

In ieder dorp is reuring

In het woningbouwprogramma, dat is vastgesteld voor de komende tien jaar maar vraaggestuurd ieder jaar aangepast kan worden, zijn twee belangrijke pijlers benoemd: nieuwbouw en de bestaande voorraad woningen. In de beginfase wordt er met name ingezet op nieuwbouw; ieder dorp krijgt de mogelijkheid om te bouwen. De drie voorzieningenkernen Burgum, Hurdegaryp en de Trynwâlden krijgen daarbij de meeste uitbreidingsmogelijkheid, de kleinere dorpen wat minder.

“,Je merkt dat er eigenlijk in ieder dorp wel reuring is op de woningmarkt”, vertelt Hoekstra. “In Wyns, wat het kleinste dorp in onze gemeente is, wordt momenteel gebouwd aan drie nieuwe woningen. Dat is met dank aan de inzet van Dorpsbelang tot stand gekomen en een hele vooruitgang voor dit dorp. In Aldtsjerk is er het burgerinitiatief ‘Aldtsjerk Foarút’ voor de bouw van 32 woningen, in Jistrum loopt een procedure voor drie woonwerklocaties, in Garyp en Sumar wordt op dit moment uitgebreid met respectievelijk vier en acht woningen, in Burgum begint de verkoop van 32 appartementen, de drie van Sminia. Daarnaast wordt gebouwd aan het Sminiabosk, 18 appartementen, in Ryptsjerk komt een dorpsuitbreiding met negen woningen in het bestemmingsplan, in Hurdegaryp staat een invullocatie van twaalf woningen in de verkoop en zo speelt er meer.”

Waar in Burgum bouwen?

Twee grotere ontwikkelingen in Tytsjerksteradiel zijn het bedrijventerrein Sanjesfjild tussen Oentsjerk en Gytsjerk en de bouw van zeventig woningen in Burgum. “Het Sanjesfjild is een project waar al jaren over gepraat wordt, maar wat ruim tien jaar geleden niet van de grond kwam door de crisis. De afgelopen jaren is de belangstelling voor een bedrijventerrein echter weer aangehaald, waardoor dit project nu alsnog doorgang kan vinden. Er is inmiddels zelfs veel meer belangstelling dan dat er plek is. Er zijn in totaal dertien kavels, waarvan zes met een woon-werkbestemming”, vertelt Hoekstra. In Burgum wordt momenteel onderzocht wat de beste locatie is voor de bouw van zeventig nieuwe woningen. Hierover mochten inwoners meedenken via het participatieplatform van de gemeente. De uitkomsten daarvan worden nog verwerkt. Hoekstra hoopt dat daar in november van dit jaar besluiten over worden genomen.

Dat er de komende jaren op het gebied van woningbouw en woningverbetering nog heel wat op het programma staat, staat vast. Door ieder jaar een woningmarktanalyse uit te voeren kan er aan het woningbouwprogramma geschaafd worden. “Het is heel fijn dat we die ruimte van de Provinsje Fryslân hebben gekregen. Als er dan veranderingen zijn in de markt kunnen we daarop bijsturen. Want wat je aan een dorp toevoegt, daar moet je jaren mee vooruit kunnen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: