Twee locaties in beeld voor woningbouw Burgum

Geplaatst op 1 februari 2022
Twee locaties in beeld voor woningbouw Burgum

Het college van gemeente Tytsjerksteradiel stelt de gemeenteraad voor de locaties Kloosterlaan-Noord en manege It Heechhiem in Burgum te ontwikkelen voor woningbouw. Op deze locaties is ruimte om 68 extra woningen te bouwen ter compensatie voor de aanleg van de Centrale As. Het college vraagt de gemeenteraad om op 27 januari de bestemmingsplanprocedure op te starten voor de voorgestelde locaties. Voor de locatie Kloosterlaan-Noord wordt de raad gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het opstarten van de benodigde planologische onderzoeken.

Uit verschillende enquêtes en onderzoeken is naar voren gekomen dat inwoners van Tytsjerksteradiel hechten aan een kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Het college wil met de invulling van Kloosterlaan Noord en It Heechhiem tegemoet komen aan deze wens van inwoners. “De locaties It Heechhiem en Kloosterlaan Noord hebben landschappelijke én historische kenmerken die kansen bieden voor een bijzondere woonlocatie in Burgum”, legt wethouder Gelbrig Hoekstra de keuze van het college uit.

Geschikte locaties

Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 25 november jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor de ontwikkeling van locatie Kloosterlaan-Noord. De gemeente is eigenaar van de grond aan de Kloosterlaan-Noord. Hier kunnen circa 20 woningen gebouwd worden. De locatie manege It Heechhiem is particulier eigendom en heeft ruim voldoende ruimte voor de 48 woningen. Bovendien vindt het college dat met het vervangen van de bestaande manege door woningbouw de landschappelijk kwaliteit van het landschap zoveel mogelijk wordt behouden.

Druk op de woningmarkt

Er is grote behoefte aan woningen in de diverse prijsklassen in Burgum. “Burgum heeft een belangrijke regionale positie als voorzieningenkern en is in zeer trek bij woningzoekenden,” aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. “Door deze twee nieuwe locaties te ontwikkelen, kunnen we de druk op de woningmarkt verlagen en de doorstroming op de huizenmarkt op gang brengen.” Zodra de raad de startnotities vaststelt, kan het college aan de slag met de planologische procedures. In de gemeente zijn inmiddels 23 ontwikkellocaties voor woningbouw in 14 dorpen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: