Leerzame bijeenkomst initiatievenproces

Geplaatst op 15 augustus 2023
Leerzame bijeenkomst initiatievenproces

Op 16 mei hebben de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een interessante en leerzame werkbijeenkomst georganiseerd met een aantal bouwondernemers, architecten en ontwikkelaars over hoe de gemeenten omgaan met aanvragen/projecten vanuit deze initiatiefnemers. Tegelijkertijd een goed moment om op te halen hoe de ervaringen met het nieuwe stappenplan en werkproces zijn. Wat gaat goed en wat kan beter.

Tafelgesprekken 

Het eerste deel begon met een toelichting op het initiatievenproces. Hierbij werden de volgende vragen beantwoord:

 • Waarom een initiatievenproces
 • Wat levert het mij op?
 • Hoe ziet het proces eruit
 • Hoelang duurt het?
 • Hoe dien ik een initiatief in?

In het tweede deel ging men in groepen in gesprek over de ervaringen met het proces. Hierbij kwamen de volgende thema’s op tafel:

 • Heldere kaders vooraf
 • Verwachtingen over en weer (proces, rolverdeling, aanleveren informatie)
 • Kwaliteit advies
 • Omgevingstafel
 • Communicatie
 • Snelheid dienstverlening

Vervolgbijeenkomsten

Deze bijeenkomst werd gewaardeerd door de deelnemers. De deelnemers hebben daarbij de behoefte dat begin volgend jaar er opnieuw een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. Op deze manier kan men naar elkaar luisteren en van elkaar te leren om het proces te verbeteren. Daarnaast is er behoefte aan een bijeenkomst over de Omgevingswet in het najaar. Wat betekent deze wet voor de initiatiefnemers en hoe kunnen zijn straks hun initiatieven indienen. Er zal een brede uitnodiging volgen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: