Lokaal sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor een gezonde leefstijl

Geplaatst op 20 mei 2021
Lokaal sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor een gezonde leefstijl

Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben samen met High Five Sportstimulering, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan het Lokaal Sportakkoord. Een onafhankelijk sportformateur van Sport Fryslân heeft alle informatie verzameld en gebundeld in het akkoord. Voor de uitvoering van het akkoord is per gemeente 20.000 euro beschikbaar. Dit jaar wordt het budget door de Rijksoverheid verdubbeld.

De uitgangspunten van het Lokaal Sportakkoord zijn inclusief sporten en bewegen, een positief sportklimaat, vaardig in bewegen en duurzame sportaccommodaties. “Met het Lokaal Sportakkoord hebben we een prachtige basis gelegd voor nieuwe activiteiten die we samen gaan ontwikkelen met sportaanbieders, professionals die zich bezig houden met sport en bewegen en inwoners”, vinden de wethouders Jouke Spoelstra en Gelbrig Hoekstra. Eind mei organiseert High Five Sportstimulering hiervoor digitale bijeenkomsten. Organisaties en inwoners worden opgeroepen om met plannen te komen. Dat kan iets zijn voor kinderen om meer te bewegen of het ontwikkelen van een bewegingskaart op dorpsniveau om kennis te maken met de lokale sportclubs.

Lokale infrastructuur

Omdat lokale sportakkoorden dragen bij aan een sterkere lokale infrastructuur voor sport en bewegen, heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld. Juist in deze coronatijd, nu we veel thuiswerken en zelfs minder bewegen, is het belangrijk om samen aan de slag te gaan om bewegen te stimuleren.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: