Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden jaar lang in de schijnwerpers

Geplaatst op 14 april 2021
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden jaar lang in de schijnwerpers

2021 is het themajaar ‘Ode aan het landschap’. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) grijpt dit aan om het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden dit jaar extra onder de aandacht te brengen. Dit doet de vereniging onder andere door iedere maand één van de ruim 600 beheerders, die het bijzondere landschap in deze streek onderhouden, in beeld te brengen.

Initiatiefnemer van het themajaar Ode aan het landschap is het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Alle deelnemende partners zijn Achterhoek, Flevoland, Friesland, Hollandse Waterlinies, Limburg, Nationale Parken en Noord-Holland. Ook landelijke organisaties als ANWB en Staatsbosbeheer haken aan bij Ode aan het landschap. Merk Fryslân en RegioMarketing Toerisme Noordoost-Fryslân zorgen voor de Friese promotie. Binnen Friesland zet de NFW dit jaar niet alleen het landschap in het zonnetje, maar ook de beheerders. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden wordt namelijk een groot deel van het landschap door boeren en particulieren onderhouden. De NFW legt onder andere met een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uit en geeft tips hoe bezoekers dit unieke landschap kunnen beleven. In februari beet biologisch melkveehouder Pier Jan Boersma uit Eastermar met zijn vader Jan het spits af met een interview.

Bewaard gebleven

Het Nationaal Landschap bestaat voor een klein deel uit een open weidevogellandschap en voor een groter deel uit een eeuwenoude coulisselandschap. “Voor de beheerders, onze leden, is het misschien niet zo bijzonder. Zij werken er iedere dag in en zorgen voor het onderhoud van de elzensingels, houtwallen en pingoruïnes en creëren goede omstandigheden voor de weidevogels. Maar met name het coulisselandschap is natuurlijk wel heel bijzonder met dat kleine vogeltje de gekraagde roodstaart als keninginne fan ‘e Wâlden”, vertelt Wendy Batist, themacoördinator communicatie bij de vereniging NFW. “Veel mensen beseffen niet dat het een cultuurhistorisch landschap is. Het is zo mooi omdat het een resultaat is uit het verleden en gelukkig grotendeels bewaard is gebleven. Dus het is goed dat we er in dit themajaar extra aandacht aan kunnen besteden en ook aan het werk van de beheerders. Zij zorgen ervoor dat het landschap zo mooi blijft.”

Beleefbaar

Naast de online artikelenreeks gaat de NFW bij al haar activiteiten het themajaar benoemen. “Als we weer bij elkaar mogen komen, gaan we excursies en lezingen organiseren bijvoorbeeld over de publicatie ‘Staat van de Natuur’, waarmee we laten zien wat het effect van het beheer van onze leden is op de natuur. We willen onze kennis over het landschap delen en op zoveel mogelijk plekken ons verhaal vertellen”, aldus Batist.
Zo organiseert de vereniging samen met Landschapsbeheer Friesland en de centra voor Natuur- en Milieueducatie ook het jeugdeducatieprogramma ‘Takomst foar in unyk lânskip’. Bijna duizend basisschoolleerlingen gaan jaarlijks aan de slag met het snoeien en zagen van bomen en (bramen)struiken. De scholieren helpen boeren bij het onderhoud van het coulisselandschap en ontdekken de flora en fauna. Doel is de jongeren bewust te maken van de natuur en het landschapsbeheer in hun eigen woonomgeving. “Zo’n educatieproject willen we ook graag opzetten voor het middelbaar onderwijs, het Nordwin College. Op deze school zitten de boeren en natuurbeheerders van de toekomst.”

Daarnaast wil de vereniging Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden beleefbaar maken voor bezoekers, toeristen én inwoners. Dit doet de NFW samen met gebiedspartners Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Regiomarketing Toerisme, Merk Fryslân, de vijf gemeenten in de regio en provincie Fryslân. Ook de recreatie- en horecaondernemers in dit gebied spelen een belangrijke rol. “Voor hen organiseren we graag weer een cursus Gastheer van het Landschap. We willen een zo groot mogelijke doelgroep bereiken en mensen laten genieten van de unieke natuur en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied. En vooral vertellen dat landbouw en natuur hier hand in hand gaan.”

Trots

De online artikelenreeks is vorige maand gestart met melkveehouder Pier Jan Boersma uit Eastermar. Op de website van de NFW legt hij uit hoe hij het beheer uitvoert en welke veranderingen zijn vader Jan door de tijd heeft meegemaakt. Daarnaast is er een bijdrage van Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland te lezen. Hij beschrijft het landschap van Eastermar en buurtschap It Heechsân en hoe het beheer ervoor zorgt dat stobben of hakhoutstoven met ‘slapende ogen’ weer uitlopen en snel weer gesloten beplanting vormen. De communicatieadviseur zegt trots te zijn op de boeren die het landschap onderhouden. “Ik ben vier jaar geleden vanuit Rotterdam hier komen wonen. Ik was echt verrast. Je kunt hier eindeloos wandelen en ook nog eens lekker beschut,  uit de wind. Ik wist niet dat Friesland zo’n mooi, smûk landschap heeft. Mensen in de regio waarderen het mooie landschap én de natuurwaarde gelukkig steeds meer. En wij willen die bewustwording nog verder vergroten.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: