Noardeast-Fryslân blijft volop in ontwikkeling

Geplaatst op 16 juni 2023
Noardeast-Fryslân blijft volop in ontwikkeling

In de kadernota voor 2024 schetst het college van Noardeast-Fryslân een financieel beeld met twee gezichten: positief voor de eerstkomende jaren en somber vanaf 2026. Toch blijft het college vol inzetten op ontwikkeling en op de verbinding met de mienskip. Het college wil dat onder andere doen door extra geld in het ontwikkelfonds te stoppen. Op die manier is er duidelijkheid voor projecten die investeringen op de langere termijn vragen.

Woningbouw, verduurzaming en bestrijding energie-armoede onverminderd belangrijk

Uiteraard blijft er focus op het versneld mogelijk maken van woningbouw en bedrijventerreinen, het verduurzamen van woningen en dorpsaccommodaties en het bestrijden van energie-armoede. Ook blijft er de komende jaren extra geld voor de viering van oud en nieuw. In 2024 wil het college de banden met de dorpsbelangen en wijkraden sterk houden. Er worden daarbij dorpsbiografieën en een dorpenagenda gemaakt.

Daarnaast wordt stevig ingezet op de ‘mienskipsoanpak’

Ontmoeten en bewegen voor alle levensfasen, met activiteiten vanuit de mienskip, staan daarbij voorop. Met betrekking tot de Jeugdzorg ligt de nadruk op de verbinding tussen zorg en onderwijs. Zorg dichtbij en ondersteuning op school staan daarbij centraal.

Het college vraagt de raad om voor 2024 het ontwikkelfonds aan te vullen met €10 miljoen

In 2019 werd een ontwikkelfonds ingesteld met 16,4 miljoen uit de verkoop van Eneco-aandelen. Daar werden onder andere mooie projecten als Bruisend Hart Hallum en de verhoging van de Molenkampsbrug in Kollum uit betaald. In het ontwikkelfonds is ook geld gereserveerd voor de projecten Holwerd aan Zee en de Noordelijke Stadsentree. Door €10 miljoen uit de algemene reserve toe te voegen aan het ontwikkelfonds wil het college ook andere projecten mogelijk maken de komende jaren.

Zo werd onlangs duidelijk dat extra geld nodig is voor het Harddraverspark

Het gaat om de herinrichting van de Harddraver met recreatie, sport en parkeren. Daarnaast worden er ook kosten verwacht om een oplossing te vinden voor MFC Burdaard. Ook die kosten kunnen uit het ontwikkelfonds betaald worden. Daarmee wil het college duidelijkheid geven aan alle betrokkenen dat de plannen straks ook gefinancierd kunnen worden. In het fonds zit daarnaast geld voor andere projecten die de komende jaren nog worden opgestart.

Perspectief voor gemeente Noardeast-Fryslân is tweeledig

Het perspectief is positief voor de korte termijn, maar na 2026 wordt het zorgelijk. Vanaf dan kort het Rijk de gemeenten financieel. Gemeenten luiden samen bij het Rijk daarvoor de noodklok.

Het college legt de kadernota aan de raad voor

Deze is zeer bepalend voor de begroting voor het komende jaar. De kadernota wordt in de raad behandeld op 6 juli. De raad wordt gevraagd de kadernota vast te stellen op 13 juli.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: