Noordoost Fryslân zet vol ambitie in op sûn, grien en ûndernimmend

Geplaatst op 3 november 2021
Noordoost Fryslân zet vol ambitie in op sûn, grien en ûndernimmend

Noordoost Fryslân wil in 2040 de topregio van Noord-Nederland zijn om te wonen, werken en recreëren, met de focus op sûn, grien en ûndernimmend – vitaal, duurzaam en ondernemend. Eerder dit jaar besloten de zes besturen van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân al de samenwerking voort te zetten met een derde Agenda Netwerk NoordOost (ANNO III). Hiermee bouwen ze voort op de regionale samenwerking die al sinds 2012 succesvol is.

De regio is trots op wat de samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd. De aanleg van de Centrale As met het project Kansen in Kernen, de herinrichting van het stationsgebied in Buitenpost en de toekenning van de regiodeal van 18 miljoen euro als kers op de taart bevestigen onder andere dit succes. Deze resultaten zijn des te meer reden om de samenwerking voor de derde keer te bevestigen en zo toekomstige kansen te verzilveren.

Na het besluit in het voorjaar om de samenwerking voort te zetten, is nu ook door de besturen besloten welke opgaven gezamenlijk worden opgepakt. De colleges van burgemeesters en wethouders betrekken hun raden bij de Agenda door deze aan hen voor te leggen en te vragen zich er over uit te spreken. Ook Provincie en Wetterskip leggen de Agenda voor aan Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur. Bij de uitwerking van de opgaven worden de samenwerkingspartners betrokken. De overheden realiseren zich terdege dat ze deze partners nodig hebben om de ambitie te realiseren.

Op inhoud wil de regio Noordoost Fryslân investeren, in aansluiting bij de doelen van de Versnellingsagenda, in het vergroten van de brede welvaart voor alle inwoners. Belangrijke thema’s zijn duorsume ekonomy met opgaven als economie en duurzaamheid en boeie, brûzje en bine met opgaven als een regionale woonzorgvisie, cultuur, bloeizone en gebiedspromotie. Wonen, mobiliteit, grien en blau en de dorpsontwikkelingsmaatschappijen blijven de basisopgaven. Naast de focus op goed wonen en ondernemen voor de eigen Mienskip wil de regio zichzelf in de etalage zetten. Toeristen en Friezen om útens zijn welkom (terug) én bedrijven worden uitgenodigd zich te vestigen. Noordoost Fryslân is het land van mogelijkheden. Noordoost Fryslân pakt troch.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: