Ondernemersfonds, een kans voor mooie projecten

Geplaatst op 27 juli 2021
Ondernemersfonds, een kans voor mooie projecten

In 2007 is Ondernemersfonds Dantumadeel opgericht. Het fonds is ontstaan uit de behoefte om samen met het bedrijfsleven een aantal zaken op te pakken zoals veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, verbeteren van het vestigingsklimaat en promotie van een bedrijvenlocatie/centrumgebied.

Belangrijke voorwaarde voor het instellen was dat er voldoende draagvlak bestond. Tijdens verschillende bijeenkomsten met ondernemers en ondernemersverenigingen is het idee besproken en de reacties waren allemaal positief.

Goede afspraken

Bij het oprichten van het Ondernemersfonds was het belangrijk een helder kader te scheppen en goede afspraken te maken. Deze afspraken zijn van belang bij het aanvragen, besteden en controle op de besteding van het fonds. Vandaar dat er gekozen is om aansluiting te zoeken bij de reeds bestaande algemene subsidieverordening van de gemeente en een toelichting daarop. Hierin staat duidelijk aangegeven wat de mogelijkheden en de reikwijdte van het fonds zijn, maar ook aan welke voorwaarden de aanvragen moeten voldoen.

Ondernemersklimaat verbeteren

Er zijn de afgelopen jaren vanuit diverse branches aanvragen geweest. Zo is er een onderzoek geweest met een mestverbeteraar, er is een lopend onderzoek met bokashi, maar ook heeft bijvoorbeeld een ondernemersvereniging haar site laten professionaliseren.

Een aanvraag kan worden gedaan door een vereniging, een stichting of een ontwikkelingspartnerschap. Insteek is dat het altijd gaat om een samenwerkingsinitiatief in het belang van een groep. Het is niet de bedoeling dat een individuele ondernemer iets aanvraagt. De doelstelling is het steunen van projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de gemeente Dantumadiel.

Concreet kan dan gedacht worden aan:

  • Samenwerking en contact ondernemers stimuleren.
  • Contact tussen de bedrijven en de Gemeente Dantumadiel verbeteren.
  • Promotie van de bijvoorbeeld de winkelcentra.
  • Meer kwaliteit op de bedrijventerreinen.
  • Bijdrage leveren aan kennisverwerving (ook in de landbouw).
  • Het revitaliseren van bedrijventerreinen.
  • Bijdrage leveren aan het oplossen van verkeersproblemen en eventuele parkeerproblemen.
  • Meer veiligheid.
  • Duurzaamheid stimuleren, uitvoeren van scans op bedrijventerreinen.
  • Opzetten van social media en websites voor ondernemersverenigingen.

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier en de subsidieverordening vinden op de site van de gemeente Dantumadiel of opvragen bij de bedrijvencontactfunctionaris Maja Zijlstra m.zijlstra@dantumadiel.frl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: