ONOF: ‘Samen heb je meer invloed’

Geplaatst op 5 april 2023
ONOF: ‘Samen heb je meer invloed’

Het is tijd om de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF) nieuw leven in te blazen, vinden bestuurslid van het eerste uur Bauke Schaafsma uit Wouterswoude en nieuwkomer Abbe Borger uit Surhuisterveen. ,,Samenwerking tussen lokale ondernemersverenigingen en de politiek is belangrijk. Samen heb je meer invloed.”

Ze willen vechten voor het grotere geheel en zo de regio Noordoost-Fryslân beter op de kaart zetten, zo verwoorden Borger en Schaafsma het doel van ONOF, waarin een afvaardiging van diverse winkeliers-, ondernemersverenigingen en handelsclubs zit uit de gemeenten Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Dantumadiel . ,,Als je invloed wilt hebben, moet je regelmatig overleg hebben met de overheid. Zo kun je als ONOF aanjager worden en belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld de uitbreiding van bedrijventerreinen, ontsluitingen, goed openbaar vervoer en toerisme op de agenda te zetten.”

Samenwerking over de gemeentegrenzen is daarbij nodig, vinden de bestuursleden van ONOF ,,We houden ons bezig met grensoverschrijdende onderwerpen, die niet ophouden bij de gemeentegrens en soms zelfs niet bij de provinciegrens. Je wilt samen invloed uitoefenen op het eindresultaat als ondernemers in plaats van dat op bestuurlijk niveau beslissingen genomen worden zonder onze gezamenlijke input. ”

Laag pitje

De laatste jaren en met name in de coronaperiode is het overleg tussen de ONOF en gemeenten en andere regionale partijen helaas op een laag pitje komen te staan. ,,Het is daarom taak om eerst de structuur van ONOF weer op poten te zetten”, aldus Borger en Schaafsma.  ,,Het is net als met een plant die geen water krijgt, dan gaat ie dood. Zo moeten we weer meer aandacht besteden aan ONOF.”

Het aantrekken van nieuwe bestuursleden, waaronder Abbe en zijn neef Ytzen Borger, is daar een goed begin van. ,,We hebben nu vijf bestuursleden, maar we hebben er nog meer nodig”, benadrukt Schaafsma, die zelf als voorzitter van de Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD) in het ONOF-bestuur terecht is gekomen. Borger vertegenwoordigt de ondernemersvereniging H&I in Surhuisterveen, waarvan hij al jaren voorzitter is.

Samenwerking tussen de ondernemersverenigingen onderling is cruciaal en daar komt ONOF in beeld, legt Borger uit. ,,Ik heb me in het verleden wel eens teveel gefocust op de H&I in Surhuisterveen. Ik zie het belang van samenwerking via de ONOF steeds meer in en wil me inzetten voor deze regio. Je moet daarvoor wel weten wat er speelt  en daarbij hebben we van onderaf informatie nodig. Dat werkt namelijk veel beter dan iets van bovenaf opleggen. Je hebt het enthousiasme aan de onderkant nodig om zaken aan te zwengelen en draagvlak te creëren.”

Inwerken

Als nieuw bestuurslid van ONOF wil Borger zich de komende tijd eerst goed inwerken. ,,En daar heb ik de ervaring van Schaafsma en van andere bestuursleden bij nodig, die al langer bij ONOF zijn betrokken. Wie zijn belangrijke sleutelfiguren in de regio en waar zitten ze? Welke onderwerpen zijn van belang? Hierbij kunnen we de regionale plannen die op de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) staan als leidraad gebruiken”, aldus Borger. ,,Pas daarna kunnen we als ONOF weer projecten gaan opzetten, waar we ons sterk voor willen maken. De zaken liggen er na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ook heel anders bij dan een paar jaar geleden. Zo speelt energie een veel grotere rol. Maar we moeten zorgen dat we samen de neuzen in de dezelfde richting krijgen en meer gaan denken in ‘wij’. We hebben een prachtig stukje Friesland in handen en we moeten zorgen dat we als collectief de regio verder gaan versterken.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: