Ontwerp de toekomst van Noordoost Friesland

Geplaatst op 26 april 2024
Ontwerp de toekomst van Noordoost Friesland

De Miensker Challenge: Jongeren bedenken samen met ondernemers, professionals en regionale beleidsmakers oplossingen voor actuele vraagstukken die te maken hebben met wonen, werken, vrije tijd, energie, mobiliteit en water. De burgemeesters in Noordoost Friesland zijn opdrachtgever van de Miensker Challenge.

Miensker is een oud Fries woord. Miensker was vroeger gemeenschappelijk gebruikte grond. Wij vertalen dit in deze tijd naar de ruimte die we gemeenschappelijk gebruiken en inrichten. 

Jongeren zijn intensief gebruiker van de Miensker maar oefenen weinig invloed uit op de inrichting ervan. Met de Miensker Challenge willen we hier verandering in brengen Daarom koppelen we de jongeren aan ondernemers en beleidsmakers, die hen vraagstukken uit de samenleving kunnen voorleggen.

Neem bijvoorbeeld de openbare ruimte. Veel ruimte is van ons allemaal zoals bijvoorbeeld wegen, bermen, parken en bossen.

Natuurgebieden en water worden beheerd door organisaties zoals Staatsbosbeheer en het Wetterskip. Veel ruimte is eigendom van personen of bedrijven, zoals een tuin of weilanden van boeren. In alle gevallen hebben we wetten en regels die ons helpen al die ruimte te gebruiken en te onderhouden, waarbij we rekening houden met elkaar.  

Bij ruimte gaat het over oppervlaktes, bijvoorbeeld de oppervlakte van een voetbalveld. Ook over hoogtes; zo kun je een kerktoren al van ver zien, die neemt dus voor het oog veel ruimte in. Je kunt ook denken aan geuren. Boerenbedrijven nemen soms ontzettend veel ruimte in, omdat je ze al van ver kunt ruiken. Licht is ook een ruimtevreter. Een stad of dorp kun je in het donker al van ver zien liggen als je komt aanrijden. De ruimte onder de grond moet je zeker niet vergeten; kabels en rioleringen of CO2 opslag onder de grond in bijvoorbeeld leeggemaakte zoutkoepels. In de ruimte onder de grond zit ook het grondwater, cruciaal voor ons drinkwater en om in de zomer water te hebben voor de aardappels op het land.  

Zo zie je dat we de ruimte is om ons heen op veel verschillende manieren waarnemen: meten, ruiken, zien en voelen. De invulling van die ruimte is daarom heel belangrijk en er zijn steeds nieuwe vragen die om nieuwe oplossingen vragen.  

Hoe willen we in 2030 de ‘ruimte om ons heen’ gebruiken? Actuele vragen vanuit de samenleving zijn het startpunt van de Miensker Challenge. We noemen deze vragen ‘uitdagingen’. De uitdagingen gaan over zes thema’s: wonen, mobiliteit, vrije tijd, werken, energie en water.

De uitdaging wordt gegeven door ondernemers, professionals en regionale beleidsmakers Leerlingen van Basis, voortgezet- en MBO onderwijs ontwerpen oplossingen voor deze uitdagingen.  Met de oplossingen en ideeën vullen de jongeren de ‘Miensker Agenda 2030’. Deze presenteren ze vervolgens aan de regionale bestuurders.  

Kick-off in Dokkum

Firda in Dokkum is als eerste gestart met de ‘Miensker Agenda 2030’. Tijdens de burgerschapsdagen zijn de studenten aan de slag gegaan met vraagstukken over wonen, mobiliteit en vrije tijd. Brainstormen, in gesprek met de uitdagers en experts, tot een oplossing komen en het idee ontwerpen en uiteindelijk pitchen.  

De uitdagers waren de gemeente Noardeast-Fryslân, Thús Wonen en Kennislab NOF. Mirthe de Vries, projectleider Woonzorgvisie bij de

gemeente, gaf deze uitdaging: ‘Hoe kunnen we woningen creëren die geschikt zijn voor zowel startende jongeren als ouderen met een hulpvraag?’. De studenten kwamen met concrete ideeën over tiny houses, gezamenlijk wonen van jong en oud en het opnieuw inrichten van oude gebouwen in de regio.  

Doe mee

Ondernemers, professionals en beleidsmakers doe mee! De Miensker Challenge staat open tot en met juni 2025.
Het is belangrijk om jongeren te binden aan de regio, en dat ze kunnen leven en werken op de plek waar ze dat graag willen. Welke uitdaging heb jij?  
www.mienskerchallenge.frl  
Neem contact op met Ben Jansen 06-22 98 46 08 b.jansen@kennislabnof.frl  

Illustraties Mintbee.design

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: