Portefeuilleverdeling nieuw college Tytsjerksteradiel

Geplaatst op 1 november 2022
Portefeuilleverdeling nieuw college Tytsjerksteradiel

Dinsdagavond 12 juli zijn tijdens een extra raadsvergadering drie nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Caroline de Pee uit Franeker (CDA), Berber van Zandbergen uit Mûnein (partijcombinatie PvdA/GL) en Tytsy Willemsma uit Bornwird (FNP) vormen het nieuwe college van wethouders voor Tytsjerksteradiel. Het college heeft in de eerste vergadering op 13 juli de portefeuilles verdeeld:

 • Burgemeester Jeroen Gebben
  • Algemeen bestuurlijke zaken
  • Openbare orde en veiligheid
  • Politie
  • Brandweer
  • Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie
  • Burgerzaken en verkiezingen
  • Communicatie en dienstverlening
  • Lid klankbordgroep raadsprogramma (proces)
 • Wethouder Tytsy Willemsma: 1e loco-burgemeester
  • Financiën en belastingen
  • Organisatie en Ontwikkeling
  • Beheer openbare ruimte
  • Afvalinzameling
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatie en toerisme
  • Kultuer & Frysk
  • Europa en internationalisering
 • Wethouder Caroline de Pee: 2e loco-burgemeester
  • Sociaal Domein
  • Sport en sûnens
  • Onderwijs
  • Economische zaken
 • Wethouder Berber van Zandbergen: 3e loco-burgemeester
  • Ruimte
  • Duurzaamheid en transitievisie warmte
  • Milieu

De gemeenteraad heeft voor deze bestuursperiode een raadsprogramma ‘Samen in actie voor Tytsjerksteradiel’ opgesteld. In het raadsprogramma zijn onderwerpen opgenomen waarover overeenstemming is bereikt, het verbindt daarmee de fracties. Op deze onderwerpen vindt de gemeenteraad het van belang om vooraf richting te geven. De gemeenteraad wil op deze manier vormgeven aan een andere manier van samenwerking in de raad én tussen de gemeenteraad en het college.

Aanvullend op het raadsprogramma is door de coalitiepartijen FNP, CDA en PvdA/GL een coalitieakkoord opgesteld. Hierin staan de speerpunten van de coalitie voor de komende vier jaar. Onder de titel Tytsjerksteradiel Bloeit hanteren de coalitiepartijen ‘mens centraal’ en ‘behoud van het landschap’ als centrale uitgangspunten. Na de zomer werkt het nieuwe college het raadsprogramma en het coalitieakkoord verder uit in een college-uitvoeringsprogramma. Op de foto vlnr: Maaike van Gils (gemeentesecretaris), Tytsy Willemsma, Caroline de Pee, Jeroen Gebben (burgemeester) en Berber van Zandbergen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: