Tytsjerksteradiel maakt visie voor een gemeentelijk bedrijventerrein

Geplaatst op 2 april 2024
Tytsjerksteradiel maakt visie voor een gemeentelijk bedrijventerrein

De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan een nieuwe visie voor een gemeentelijk bedrijventerrein. De aanleiding hiervoor is het raadsprogramma ‘Samen actief voor Tytsjerksteradiel’. Daarin geeft de gemeenteraad aan dat zij meer ruimte willen voor de bedrijven in de gemeente. De raad heeft het college van B&W gevraagd om te komen met een visie voor een nieuw gemeentelijk bedrijventerrein.

We hebben, zo vertelt wethouder Economische Zaken Caroline de Pee, het ingenieursadviesbureau Sweco Nederland gevraagd of zij met ons deze visie willen opstellen. We zijn uitgegaan van een netto oppervlakte bedrijventerrein van minimaal 10 ha. Die oppervlakte komt voort uit een analyse van de provincie Fryslân. Hierover zijn afspraken gemaakt en is vastgelegd in het regionale convenant bedrijventerreinen.

In het onderzoek wordt rekening gehouden met de algemeen geldende ruimtelijke en milieutechnische kaders. Daarnaast hebben we een aantal functionele kaders benoemd, zoals;

  •  type bedrijvigheid
  •  ontsluiting op de Centrale As
  • aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en landschappelijke inpassing;
  • energievoorziening voor het bedrijventerrein.

Op basis van de aansluiting op de Centrale As en de rondwegen zijn er 4 potentiële locaties geïdentificeerd voor een mogelijk bedrijventerrein, aldus De Pee. Dat is de aansluiting op de Waldwei bij Garyp, bij het knooppunt Burgum-Garyp, bij Quatrebras en bij Hurdegaryp. Deze locaties zijn op verschillende onderdelen door Sweco en onze ambtelijke organisatie beoordeeld. Uiteindelijk komt het gebied rond het buurtschap Quatrebras het gunstigst naar voren. Het betreft een gebied ten noorden van Quatrebras en een gebied ten zuiden van Quatrebras. Het laatste gebied is ruim 10 jaar geleden ook al eens bij de gemeente in beeld geweest voor een nieuw bedrijventerrein.

In januari is de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken. De concept visie is ook besproken met het bestuur van de Industriële Club Tytsjerksteradiel en met de besturen van de omliggende Dorpsbelangen. Op 23 mei staat de concept visie bedrijventerreinen Tytsjerksteradiel op de agenda het Iepen Podium van de gemeenteraad. Dan kan er ook door belanghebbenden worden ingesproken. De week er opvolgend, op donderdag 30 mei kan de gemeenteraad de concept visie bedrijventerreinen vrijgeven om deze voor een periode van 6 weken ter visie te leggen. Na de zomer zal de gemeenteraad de visie bedrijventerreinen al of niet gewijzigd kan vaststellen. Vanaf dat moment kunnen de volgende stappen worden gezet.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: