Raad Tytsjerksteradiel stelt bestemmingsplan Sanjesfjild vast

Geplaatst op 18 augustus 2021
Raad Tytsjerksteradiel stelt bestemmingsplan Sanjesfjild vast

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft op 22 april jl. na een lange voorbereiding het bestemmingsplan Sanjesfjild vastgesteld. Het bedrijventerrein Sanjesfjild bij Oentsjerk heeft een regionale functie voor de Trynwâlden. Op het bedrijventerrein zijn 13 bedrijfskavels gesitueerd, waarvan een aantal woonwerk. De zakenclub Trynwâlden heeft de afgelopen jaren de coördinatie richting de ondernemers die zich op het terrein willen vestigen. Alle kavels zijn gereserveerd en er is zelfs sprake van een stevige wachtlijst. Zodra de nieuwe bestemming onherroepelijk is gaat de gemeente het bedrijventerrein Sanjesfjild bouwrijp maken.

Ontwikkelingen bedrijventerrein Garyp Noard

Het college heeft het besluit genomen om bedrijventerrein Garyp-Noard voorlopig niet te ontwikkelen. Uit berekeningen blijkt dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Garyp-Noard tot stikstofemissie op de Alde Feanen leidt. De PAS-jurisprudentie heeft gezorgd voor een stop op de vergunningverlening Wet natuurbescherming. Dat betekent dat de gemeente op dit moment niet verder kan met de ruimtelijke procedure. Voor het vervolg zal moeten blijken in hoeverre de onlangs aangenomen Stikstofwet weer tot enige ruimte kan leiden. Het wachten is op meer duidelijkheid.

Tegelijkertijd zijn de gemeenten in onze regio in gesprek met de provincie over een nieuw regionaal bedrijvenconvenant. Daarin worden afspraken vastgelegd waar en hoeveel nieuwe terreinen in Noordoost-Fryslân kunnen worden aangelegd. Wij merken dat de behoefte onder ondernemers voor een nieuwe vestigingslocatie groot is, terwijl er in onze regio geen bedrijventerreinen meer beschikbaar zijn. De gemeente gaat daarom ook naar andere locaties kijken.

Bedrijfsbezoeken

Na enige terughoudendheid vanwege corona, is het college weer gestart met brengen van bedrijfsbezoeken aan ondernemers. In de afgelopen maand is er een bezoek gebracht aan Stapert Watersport en Jachtbouw in Earnewâld en Brouwer & Brouwer in Eastermar. Stapert Jachtbouw van Wiggele en Tabe Stapert is een full service watersportbedrijf die gespecialiseerd is in aluminium jachtbouw. Er worden unieke schepen gebouwd voor de internationale markt. Daarnaast beschikt het bedrijf over meerdere stallingshallen en een moderne werkplaats, waar onder andere boten worden omgebouwd naar elektrisch varen.

Eelco Brouwer, Rienk Brouwer en Jouke Bosgraaf zijn de eigenaren Brouwer en Brouwer. Zij zijn gespecialiseerd het grondverzet. Het bedrijf is volop in ontwikkeling. In 2016 werd Renkema in Groningen overgenomen. Dit bedrijf is specialist in kleinere kranen. Dankzij deze samenwerking wordt er gewerkt voor aannemers, energie/netwerkbeheerders en kabelaanleggers in Noord-Nederland. De vestiging in Eastermar wordt ingeruild voor een nieuwe bedrijfslocatie op industrieterrein Skûlenboarch.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: