Sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk gaat voor verbinding: ‘We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen’

Geplaatst op 15 november 2023
Sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk gaat voor verbinding

De nieuwe locatie van sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk aan de Hendoweg in Dokkum is nu twee jaar open. Het ruime en lichte pand biedt een veilige haven voor mensen met een begeleidingsbehoefte. “Dit pand geeft ons veel energie”, bevestigt directeur Jan Knol. “Maar we zorgen er hier vooral voor dat mensen weer kunnen meedoen in de maatschappij, buiten onze deuren.”

Dokwurk voert voor de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de participatiewet uit. “We begeleiden, activeren en reïntegreren mensen. Van mensen, die in de bijstand zitten, willen we bijvoorbeeld graag weten: wat zou je willen doen? Wat zijn je ambities? Naast mensen in SW-regelingen helpen we ook statushouders en inburgeraars: met taal- en rekenlessen, maar ook met integreren.”

Dokwurk Academy

De directeur vervolgt: “Bij ons worden medewerkers en deelnemers gezien en gewaardeerd. We helpen ze om hun talenten te ontwikkelen, zodat ze stapjes vooruit kunnen zetten.” Dat lukt, want meer dan de helft van de medewerkers is actief in het bedrijfsleven in de regio. “We kijken volop naar de mogelijkheden die medewerkers en deelnemers hebben om mee te kunnen doen. Met onze Dokwurk Academy bieden we bovendien verschillende leerlijnen aan, zoals horeca, schoonmaak, groen en productie. Hier kunnen medewerkers een diploma of certificaat behalen.”

Verbinding

Dokwurk zoekt ook volop de verbinding met het bedrijfsleven en de publieke sector. Er is een accountteam dat vacatures binnenkrijgt en binnenhaalt, zodat zoveel mogelijk medewerkers buiten de deur aan de slag kunnen. “We doen hoogwaardig werk en worden door het bedrijfsleven als gelijkwaardig beschouwd. We verzorgen bovendien trainingen voor bedrijven, zodat ze leren om te gaan met mensen met een begeleidingsbehoefte. Wij horen van opdrachtgevers dat onze medewerkers ontzettend loyaal zijn en enorm betrokken bij hun werk.”

Campagne ‘Voor iedereen’

Knol merkt dat er vanwege de krappe arbeidsmarkt een kentering ontstaat bij ondernemers. “Zij denken vaker: misschien is het wel de moeite waard om tijd en energie te steken in medewerkers van Dokwurk.” In de nieuwe Dokwurk-campagne ‘Voor iedereen’ komen dan ook trotse medewerkers aan het woord die gedetacheerd zijn bij bedrijven. “Zoals een jonge medewerker die een geweldige tractorchauffeur blijkt te zijn, een dame die bij ons binnen heeft gewerkt en nu als verzorgende actief is, en een medewerker die is opgeleid binnen ons horecaconcept: zij werkt nu op twee locaties, onder andere in de horeca in het ziekenhuis.”

Bij alle gedetacheerde medewerkers is een coach betrokken. Knol: “Deze coach is er enerzijds voor de werknemer om op terug te kunnen vallen en anderzijds voor de opdrachtgever als er vragen zijn.” Dokwurk gaat graag het gesprek aan met ondernemers waar wellicht medewerkers gedetacheerd kunnen worden. “We vinden het belangrijk om de wederzijdse verwachtingen goed neer te zetten.”

Goede samenwerking

Na de invoering van de Participatiewet in 2015 kregen veel sociale ontwikkelbedrijven het moeilijk. Dokwurk heeft op tijd gemoderniseerd, geautomatiseerd en de bakens verzet. Knol: “Dat konden we doen door op constructieve en ondernemende wijze samen te werken met de gemeenten en het bedrijfsleven.” Hij vervolgt: “Wij kunnen mensen in de bijstand gewoon een baan aanbieden, hoe mooi is dat? Onze ambitie is dan ook om nóg meer mensen te helpen.” Intussen lopen we door het pand en groet de directeur medewerkers die op weg zijn naar hun koffiepauze. ‘Hoi Jan!’, klinkt het vrolijk door de gangen. Knol glimlacht: “We mogen hier als regio met z’n allen heel trots op zijn.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: