Stadsgezicht Dokkum verder verbeteren

Geplaatst op 28 juli 2021
Stadsgezicht Dokkum verder verbeteren

Samen met ondernemers, inwoners uit de binnenstad en stichting Oud Dockum heeft de gemeente de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) opgericht. Het belangrijkste doel van de SOM is het verbeteren en behouden van het gevelaanzicht van historische panden in het beschermde stadsgezicht van Dokkum.

Dit komt bewoners, ondernemers, toeristen en de gemeente ten goede. De gemeente stelt daarvoor ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar.

Investeren in beschermd stadsgezicht en de openbare ruimte

De binnenstad van Dokkum is een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn heel zichtbaar in de gebouwen en zijn van grote betekenis voor de binnenstad. Om het unieke historische karakter te behouden is de SOM opgericht. Ook maatregelen die zijn gericht op herinrichting, verbeteren en opwaardering van de openbare ruimte komen in aanmerking voor een bijdrage. Gedacht kan worden aan stadspleinen, havens, parken, openbaar groen, openbare gebouwen en infrastructuur.

Hoe werkt het

Voor het opknappen van een pand in het beschermd stadsgezicht kunnen eigenaren een aanvraag voor een subsidie of een lening doen bij de gemeente. De maximale subsidie bedraagt 5.500 euro (bij een karakteristiek pand max. 7.500 euro) en de maximale lening bedraagt 50.000 euro.

De gemeente bekijkt en beoordeelt samen met een commissie van deskundigen de kwaliteit van de plannen. Voordat een aanvraag wordt ingediend, kan advies worden ingewonnen bij de Plannenkamer. Hierin zitten (vertegenwoordigers van) ondernemers en inwoners uit de binnenstad, aangevuld met bouwdeskundigen. De gemeente heeft regels vastgesteld voor de toetsing en de verdeling van de subsidies. Daarin staat waar u aan moet voldoen en welke doelen en plannen Noardeast-Fryslân heeft.

Informatie over deze regeling vindt u op: https://www.noardeast-fryslan.nl/som-dokkum

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: