Subsidies aanvragen uit de Versnellingsagenda in Noordoost-Fryslân kan nu nog eenvoudiger

Geplaatst op 19 augustus 2021
Versnellingsagenda stelt ruim 500.000 euro beschikbaar voor projecten in Noordoost-Fryslân

Vanuit de Regio Deal is geld beschikbaar voor de regio Noordoost-Fryslân. Deze subsidieregeling biedt kansen voor onze regio om samen te werken, te investeren en aan de slag te gaan in de regio. De subsidieregeling is aangepast om de aanvraagprocedure voor kleinschalige projecten eenvoudiger te maken.

Al ruim 45 projecten van start
De subsidieregeling Versnellingsagenda is op 17 juni 2020 in werking getreden en loopt tot 1 januari 2024. In het eerste jaar zijn 45 projecten gestart met een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Dit zijn projecten vanuit verschillende sectoren, bedoeld om een impuls te geven aan de regio. Een goed projectvoorbeeld is: ‘Ontsnappen aan digitale dreigingen’. Voor dit project ontving Eduno uit Surhuisterveen 5.000 euro subsidie. Het project is inmiddels afgerond en vier mobiele escaperooms zijn gerealiseerd. In het najaar zullen de eerste try-outs plaatsvinden. Met behulp van de escaperooms worden ondernemers, leerkrachten en leerlingen bewust gemaakt van de digitale dreigingen en de gevaren van foutief gebruik van internet.

Wijziging subsidieregeling Versnellingsagenda
We ontwikkelen samen met de regio door! Naar aanleiding van gesprekken met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio is besloten de subsidieregeling op een aantal punten aan te passen. Subsidieaanvragen tot 5.000 euro kunnen nog steeds het hele jaar door worden aangevraagd. Nieuw is dat subsidieaanvragen vanaf 5.001 tot 25.000 euro ook het gehele jaar door ingediend kunnen worden. Bij deze categorie wordt wel een uitgebreidere documentatie verwacht dan bij subsidies tot 5.000 euro. Een groot voordeel van deze nieuwe categorie is dat er niet op de openstelling van de tenders gewacht hoeft te worden, maar dat deze aanvragen het gehele jaar door ingediend kunnen worden. Hierdoor kunnen deze projecten ook eerder van start als een aanvraag toegekend wordt. Hierdoor ontstaat de versnelling!

Nieuwe subsidiekansen en een langere aanvraagperiode
Voor de subsidieaanvragen boven de 25.000 euro blijven drie openstellingen (tenders) per jaar gelden. Om de aanvragers voor het aanpassen van het plan nog meer tijd te gunnen is de openstelling verruimd met twee weken. Een preadvies van Stichting Qop moet worden toegevoegd bij de subsidieaanvraag in deze categorie. De adviseurs van Stichting Qop kijken of het project aansluit bij de doelstellingen van de Versnellingsagenda. Als er nog verbeterpunten zijn, kan de aanvrager dit nog verwerken in de definitieve subsidieaanvraag. De eerstvolgende openstelling is van 20 september tot en met 1 november. Na sluiting van de tender worden de aanvragen beoordeeld op inhoud en effect in de regio door de Regioboard. De Regioboard bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.
Kennismaken op 9 september Op 9 september organiseert Qop een bijeenkomst voor ondernemers, onderwijs en overheden in Noordoost Fryslân. Een middag om kennis te maken met elkaar, ideeën op te doen en de ontwikkelingen in de regio uit te wisselen. Want samen maken we een sterke regio. Meld je aan door een mail te sturen naar: info@qop.nl of kijk op de website, www.qop.nl

Heb je een idee voor een project?
Stichting Qop verbindt partijen, koppelt kansen en biedt advies om jouw project verder te brengen. Ieder programma van de Versnellingsagenda heeft een eigen programma-adviseur. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. Meer informatie over de activiteiten van Qop is te vinden op: www.qop.nl Heb je een vraag of idee? Mail ons op info@qop.nl of bel met een van onze adviseurs via 0511 760 009.


Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: