Tytsjerksteradiel investeert in regio

Geplaatst op 25 maart 2021
Tytsjerksteradiel investeert in regio

Het college van Tytsjerksteradiel heeft het woningbouwprogramma voor dit jaar vastgesteld. Hiermee wordt duidelijk hoeveel woningen er in de dorpen gebouwd kunnen worden. Het college gaat er vanuit dat de provincie Fryslân dit programma voor de zomer goedkeurt, zodat na de zomer de markt ermee aan de slag kan.

Het college kiest met het woningbouwprogramma voor ambitie en een toekomstbestendig en kwalitatief woningaanbod voor ieder dorp. “Mei dit programma jouwe wy alle doarpen perspektyf foar nije wenten, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. It programma is ta stân kaam mei ynbring fan ús doarpen en ried. It programma is yn lykwicht en goed ûnderboud, wêrby’t wy oanslúte by de ambysje fan ús regio Noardeast Fryslân om topregio fan it noarden foar wenjen, wurkjen en rekreëarjen te wurden.” De volgende stap is de uitvoering van dit woningbouwprogramma. Voor de locaties die nog niet zijn bestemd, geldt dat er een bestemmingsplanprocedure nodig is. De gemeente gaat zelf geen woningen bouwen, maar laat dit over aan de markt.

Klaar voor de toekomst

Samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel en Noardeast-Fryslân (ANNO-gemeenten) investeert de gemeente in de economie en arbeidsmarkt om zo de regio te versterken. De gemeenten willen inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals het Deltaplan en de Lelylijn, maar ook corona en oververhitting van het stedelijk gebied. Zo willen de gemeenten klaar zijn voor de toekomst met een passend woningaanbod. Binnen de regionale woningbouwafspraken met de provincie maken de gemeenten in afstemming met elkaar een flexibele en toekomstbestendige programmering voor de regio. Voor de zomer komt er een woningbouwprogramma vanuit de gehele regio, waarin de programmering van Tytsjerksteradiel wordt ondergebracht.

Het woningbouwprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. Zo kan de gemeente reageren en inspelen op de veranderingen op de lokale woningmarkt. In het najaar wordt gestart met de woningbouwprogrammering 2022.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: