Tytsjerksteradiel vraagt inwoners en dorpsbelangen mee te denken over verkeersplan

Geplaatst op 20 maart 2023
Tytsjerksteradiel vraagt inwoners en dorpsbelangen mee te denken over verkeersplan

Tytsjerksteradiel maakt, met hulp van inwoners en dorpsbelangen, een nieuw mobiliteitsplan (verkeersplan). In dit plan staat hoe de gemeente in de komende 10 jaar de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de gemeente wil vergroten.  

Wethouder Tytsy Willemsma: ‘Wy wolle in plan meitsje dat breed droegen wurdt troch ús mienskip. Dat kin allinnich as ús ynwenners meitinke oer harren omjouwing. Fiele se har feilich as se op ‘e fyts nei it doarp gean? Kinne se goed fan A nei B komme? Wat giet der goed, mar foaral: wat kin better?’ Inwoners en dorpsbelangen kunnen tot en met 9 april hun mening geven via een korte vragenlijst op denkmee.t-diel.nl

Breed gedragen mobiliteitsplan 

Het huidige gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is niet meer actueel. Het nieuwe mobiliteitsplan moet inzicht geven in de richting waar de gemeente de komende 10 jaar in wil ontwikkelen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij is een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid belangrijk. Niet alleen inwoners en dorpsbelangen worden betrokken. Ook worden sessies georganiseerd met o.a. de provincie Fryslân, buurgemeenten, politie, Arriva en de Fietsersbond. 

Alle informatie wordt verzameld en uitgewerkt tot een concept mobiliteitsplan. Na de zomer kunnen belanghebbenden hierop reageren. Aan het einde van het jaar besluit de raad over het plan.  

Foto: gemeente Tytsjerksteradiel

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: