Subsidies uit de Versnellingsagenda in Noordoost-Fryslân kunnen nu nog eenvoudiger worden aangevraagd

Geplaatst op 22 november 2021
Subsidies uit de Versnellingsagenda in Noordoost-Fryslân kunnen nu nog eenvoudiger worden aangevraagd

Vanuit de Regio Deal is geld beschikbaar voor de regio Noordoost-Fryslân. Deze subsidieregeling biedt kansen voor onze regio om samen te werken, te investeren en aan de slag te gaan in de regio. De subsidieregeling is aangepast om de aanvraagprocedure voor kleinschalige projecten eenvoudiger te maken.

Al ruim 45 projecten van start

De subsidieregeling Versnellingsagenda is op 17 juni 2020 in werking getreden en loopt tot 1 januari 2024. In het eerste jaar zijn 45 projecten gestart met een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Dit zijn projecten vanuit verschillende sectoren, bedoeld om een impuls te geven aan de regio. Een goed projectvoorbeeld is: ‘Ontsnappen aan digitale dreigingen’. Voor dit project ontving Eduno uit Surhuisterveen 5.000 euro subsidie. Het project is inmiddels afgerond en vier mobiele escaperooms zijn gerealiseerd. In het najaar zullen de eerste try-outs plaatsvinden. Met behulp van de escaperooms worden ondernemers, leerkrachten en leerlingen bewust gemaakt van de digitale dreigingen en de gevaren van foutief gebruik van internet. 

Wijziging subsidieregeling Versnellingsagenda

We ontwikkelen samen met de regio door! Naar aanleiding van gesprekken met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio is besloten de subsidieregeling op een aantal punten aan te passen. Subsidieaanvragen tot 5.000 euro kunnen nog steeds het hele jaar door worden aangevraagd. Nieuw is dat subsidieaanvragen vanaf 5.001 tot 25.000 euro ook het gehele jaar door ingediend kunnen worden. Bij deze categorie wordt wel een uitgebreidere documentatie verwacht dan bij subsidies tot 5.000 euro. Een groot voordeel van deze nieuwe categorie is dat er niet op de openstelling van de tenders gewacht hoeft te worden, maar dat deze aanvragen het gehele jaar door ingediend kunnen worden. Hierdoor kunnen deze projecten ook eerder van start als een aanvraag toegekend wordt.

Nieuwe subsidiekansen en een langere aanvraagperiode

Voor de subsidieaanvragen boven de 25.000 euro blijven drie openstellingen (tenders) per jaar gelden. Om de aanvragers voor het aanpassen van het plan nog meer tijd te gunnen is de openstelling verruimd met twee weken. Een preadvies van Stichting Qop moet worden toegevoegd bij de subsidieaanvraag in deze categorie. De adviseurs van Stichting Qop kijken of het project aansluit bij de doelstellingen van de Versnellingsagenda. Als er nog verbeterpunten zijn, kan de aanvrager dit nog aanpassen voor de definitieve subsidieaanvraag. De eerstvolgende openstelling is van 20 september tot en met 1 november.Na sluiting van de tender worden de aanvragen beoordeeld op inhoud en effect in de regio door de Regioboard. De Regioboard bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.

Subsidieopenstelling vanaf 25.000 euro in het najaar opnieuw geopend

Drie keer per jaar kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor subsidies boven de 25.000 euro. De eerstvolgende openstelling is van 20 september tot en met 1 november. Subsidie aanvragen tot 25.000 euro kunnen het volledige jaar worden ingediend. Heb jij een projectidee dat past bij de Versnellingsagenda? Neem dan contact op met Qop. Het team van Qop kijkt samen met jou of het project inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en helpt je verder op weg. Kijk op de website www.qop.nl, mail naar info@qop.nl of bel 0511 760 009.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: