Versterken van het ondernemersklimaat

Geplaatst op 20 juli 2023
Versterken van het ondernemersklimaat

In de regio Noordoost Fryslân wordt door gemeenten en de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân al langere tijd samengewerkt aan een sterke en vitale regio. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van de Agenda Netwerk Noordoost Fryslân. Beter bekend als ANNO. De regio heeft de ambitie om in 2024 een topregio te zijn, waar het accent ligt op de thema’s: sûn, grien en ûndernimmend. Een sterk ondernemersklimaat en de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige economie zijn belangrijk.

Inspiratiekaart

Dit voorjaar is er een eerste regionale bijeenkomst georganiseerd voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Wethouder Gerben Wiersma, de bestuurlijk trekker voor deze opgave, hield de aanwezige ondernemers een inspiratiekaart voor. De route naar een topregio in 2040 is geen rechte weg, maar een kronkelend pad waarop iedere keer keuzes voor verbeteringen moeten worden gemaakt. Er zijn meerdere onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op het ondernemersklimaat in de regio.

Uitdagingen

De overheden kunnen faciliteren door partijen met elkaar in contact te brengen en helpen om geld te organiseren. Daarnaast hebben gemeenten een rol in het aanleggen van nieuwe vestigingslocaties voor ondernemers en een goede infrastructuur. De Centrale As is daar een goed voorbeeld van. Maar ondernemers moet ook zelf in beweging komen. Hoe spelen we in op de energietransitie, nieuwe marktomstandigheden, innovatie, en zijn we een aantrekkelijke werkgever kunnen we medewerkers verbinden aan het bedrijf of sector. Ook het onderwijs in de regio speelt een belangrijke rol voor opleiding en het benodigde vakmanschap.

Allemaal zaken die belangrijk zijn en waaraan continue moet worden gewerkt. Alles tegelijkertijd oppakken lukt niet. Wat vinden ondernemers nu vooral belangrijk. Na een boeiende discussie zijn er tijdens de eerste avond een vijftal thema’s benoemd om in de komende tijd verder mee aan de slag te gaan. Dat zijn:

  • 1. energietransitie en -voorziening op bedrijventerreinen;
  • 2. innovatie (in het bijzonder kunstmatige intelligentie in product of proces);
  • 3. de arbeidsmarkt;
  • 4. mobiliteit & infrastructuur;
  • 5. sterke detailhandelscentra.

Meedenken en meedoen!

Heeft u ideeën en/of andere opvattingen over het versterken van het ondernemersklimaat en de verduurzaming van onze regionale economie, dan bent u welkom om uw inbreng te leveren en mee te doen. Neem daarvoor contact op met ons regionaal trekker, de heer Jan Sijtsma (jsijtsma@t-diel.nl). Vanzelfsprekend mag u ook contact opnemen met uw EZ-contactpersoon bij uw eigen gemeente of bij het bestuur van uw ondernemersvereniging.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: