Vier personen in Dantumadiel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geplaatst op 1 mei 2024
Vier personen in Dantumadiel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dit jaar ontvangen 4 personen uit Dantumadiel een Koninklijke Onderscheiding. Ze worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Uit handen van burgemeester Klaas Agricola krijgen 3 van hen de onderscheiding op vrijdag 26 april in Damwâld overhandigd. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. De onderscheiding van een van de gedecoreerden wordt door burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân uitgereikt in het stadhuis in Dokkum. Meer informatie hierover vindt u verderop in dit bericht.

Minne van der Wal (83) De Westereen

Al ruim 50 jaar zet de heer Van der Wal zich in voor o.a. sport en zorg in De Westereen. Hij was in 1973 medeoprichter van Tennisclub Zwaagwesteinde. Ook was hij jarenlang algemeen bestuurslid en penningmeester bij Voetbalvereniging Zwaagwesteinde. Hij was medeorganisator van het Fries Dagblad Toernooi. Minne van der Wal was ook een kwart eeuw vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Zwaagwesteinde. Hij was lid en voorzitter van de kerkenraad, lid van diverse commissies en leider van de zondagschool. In 1992 was hij medeoprichter van de Stichting Hulp Transport Roemenië in Zwaagwesteinde. De stichting verzorgde jaarlijks een humanitair hulptransport. Tot 2003 was de heer Van der Wal voorzitter van een commissie en contactpersoon van het ziekenhuis in Leeuwarden voor het meenemen van verpleegkundige hulpmiddelen. Hij verrichte diverse praktische werkzaamheden en stuurde vrijwilligers aan. Van 2004 tot 2023 organiseerde de heer Van der Wal activiteiten en concerten voor Christelijk Mannenkoor Westerlauwers. Ook was hij penningmeester van De Zonnebloem, afdeling De Westereen. Van 2010 tot 2022 was de heer van der Wal vrijwilliger bij de Stichting KwadrantGroep in De Westereen. Hij was secretaris van de cliëntenraad van de locatie Brugchelencamp en voorzitter van de bewonerscommissie. Hij deed diverse werkzaamheden zoals koffieschenken en meedenken over de medezeggenschapsstructuur van de organisatie.

Geert Vellema (84) Damwâld

Al 57 jaar is de heer Vellema vrijwilliger bij de Gereformeerde Bijbelstichting. Hij werft en onderhoudt de contacten met de (nieuwe) leden. Sinds 1999 is Geert Vellema ook kerkenraadslid/-voorzitter van de Christelijke Gereformeerde Kerk Damwoude. Hier verzorgt hij de pastorale zorg en  het bijwonen en uitwerken van de plaatselijke- en landelijke kerkvergaderingen. Ook was de heer Vellema diaken. Van 2006 tot 2015 was de heer Vellema voorzitter/bestuurslid van de Christelijke Nationale School. In die periode haalden veel ouders hun kind van school en een groot deel van het bestuur trad af. De heer Vellema trad aan in deze roerige periode en is daarmee van groot belang geweest voor de school. 

Tjeerd Jorna (76) Damwâld

De heer Jorna is sinds 2002 mede-initiatiefnemer en voorzitter van het Vriendschapscomité Dokkum, Fulda (Duitsland) en Credition (Verenigd Koninkrijk). Dit betreft een organisatie die vanwege de verbintenis met Bonifatius als doel heeft om op het gebied van onder meer cultuur, onderwijs en politiek de contacten tussen inwoners van deze steden te onderhouden. De heer Jorna verricht diverse werkzaamheden en is de drijvende kracht om deze banden te onderhouden. Hij is contactpersoon en mede-initiator van diverse activiteiten en initiatieven.

Sary Dijk-Elzinga (73) Feanwâlden

Sinds 2000 is mevrouw Dijk gastvrouw bij de vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Feanwâlden. Mevrouw Dijk verzorgt de koffie en thee bij de ledenbijeenkomsten enorganiseert eenmaal per jaar een bijeenkomst van een contactgroepje. Van 2003 t/m 2023 was Sary Dijk vrijwilliger bij de kranslegging bij het monument in Feanwâlden. Mevrouw maakte jaarlijks de krans die door de kinderen van de scholen bij het monument werd gelegd. Sinds 2003 is mevrouw Dijk voorzitter van en vrijwilliger bij de diaconie van de Protestantse gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl. Mevrouw Dijk bezoekt zieken en hulpbehoevenden. Daarnaast maakt zij deel uit van de bloemencommissie en zorgt voor zelfbeschilderde gedenksteentjes en kaarsen voor speciale diensten. Ook is Sary Dijk betrokken bij het heilig avondmaal in twee verzorgingshuizen. Sinds 2013 is mevrouw Dijk medeorganisator van de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds in Feanwâlden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: