Wethouder Berber van Zandbergen van Tytsjerksteradiel: ‘We zijn trots op de ontwikkelkracht in onze mienskip’

Geplaatst op 18 oktober 2023
Wethouder Berber van Zandbergen van Tytsjerksteradiel: ‘We zijn trots op de ontwikkelkracht in onze mienskip’

Berber van Zandbergen is nu ruim een jaar wethouder namens PvdA/GroenLinks in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bevalt haar goed. “Het is een ontzettend leuke en waardevolle baan. PvdA en GroenLinks hebben de handen ineengeslagen voor een bloeiende groene en sociale mienskip. Vanuit de afspraken in het coalitieakkoord werk ik daar hard aan, met een heel mooi team.”

Van Zandbergen heeft Ruimte, Duurzaamheid en Milieu in haar portefeuille. “Bouwen en wonen zijn daarin belangrijke pijlers. Dat er gebouwd moet worden, is duidelijk. Er is veel vraag naar starterswoningen, betaalbare woningen en huurwoningen. Er zijn goede woningen nodig voor senioren, eenoudergezinnen, kleine huishoudens en de combinatie wonen-werken. Woningen moeten passen bij hoe mensen nu en in de toekomst willen leven. Daarnaast hebben we te maken met wet- en regelgeving.”

Woondeal

Zo ondertekenden de ANNO-gemeenten dit voorjaar nog de Friese Regionale woondeals. Hierin is vastgelegd dat er tot 2030 in Tytsjerksteradiel 900 nieuwe woningen gebouwd mogen worden. “Daar staan we ook voor. We bouwen naar behoefte en naar aard en schaal van onze dorpen, gemeente én ons unieke landschap. Want dat is de meerwaarde van Tytsjerksteradiel: mensen wonen hier met plezier omdat we een prachtige gemeente hebben. We kijken dan ook goed waar iets toevoegen echt verbetering oplevert, voor zowel de mienskip als het landschap.”

Nieuwbouwprojecten

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in: deze wet over de omgeving waarin we wonen en werken geeft ruimte voor lokaal maatwerk. “In opmaat daar naartoe oefenen wij met dorpsparticipatie op het gebied van woningbouwplannen, onder andere in Noardburgum, Hurdegaryp en Suwâld. We gaan met inwoners om tafel, bespreken wat nodig is in hun dorp en wat ze graag willen. Wij geven aan wat mogelijk is vanuit de gemeentelijke kaders. In meedenkgroepen wordt daarna druk gebrainstormd en getekend. Vervolgens komen wij met een aantal mogelijke varianten. Daar geeft het dorp zijn mening over. We hebben hier al goede resultaten mee geboekt. Noardburgum heeft een voorkeursscenario gekozen waar we de verdere procedure mee ingaan. Zij waren als eerste, in Suwâld zijn we net gestart.”

De wethouder vervolgt: “In Hurdegaryp zijn we daarnaast begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van vijftig woningen aan It Súd fase 3. Met een ontwerpteam van inwoners wordt nu gewerkt aan schetsontwerpen. Begin volgend jaar kan waarschijnlijk een ontwerp worden gepresenteerd.” Aan de rand van Hurdegaryp is deze zomer bovendien de bouw gestart van Stasjon Hurdegaryp: twee kleinschalige appartementengebouwen in een groene omgeving. Van Zandbergen knikt: “En in Burgum hebben we deze zomer de appartementengebouwen De Drie van Sminia geopend én de overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van Mooi Burgum: ruim honderd woningen op de voormalige voetbalvelden van FC Burgum. Dit plan kan nu naar de gemeenteraad voor goedkeuring.”

Actieve mienskip

De wethouder is ook enthousiast over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. “Er zijn een aantal subsidiepotjes vanuit het Rijk. Die rollen we uit en we zorgen dat ze bij de juiste mensen terechtkomen. Voor het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen werken we graag samen met lokale partners.” Van Zandbergen vervolgt: “We hebben op het gebied van duurzaamheid overigens een hele actieve mienskip. We hebben veel lokale energiecoöperaties en andere groepen, die al veel bewerkstelligd hebben. De wethouder noemt de zonnecarport bij Camping It Wiid in Earnewâld, de zonnecentrale van Trynergie in Gytsjerk, zonnepark Garyp en de Proeftuin Aardgasvrij Garyp. “Dat project gaan we tussentijds evalueren.” Van Zandbergen besluit: “We hebben veel kennis en ontwikkelkracht in onze gemeente. Daar mogen we trots op zijn. Ook als gemeente lopen we graag voorop, we doen wat we kunnen voor onze groene en sociale mienskip.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: