Wethouders ANNO-regio ondertekenen Regionale woondeal

Geplaatst op 1 mei 2023
Wethouders ANNO-regio ondertekenen Regionale woondeal

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel (ANNO gemeenten) hebben vorige week met de Provinsje Fryslân en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Friese Regionale woondeals ondertekend. In de woondeal staan afspraken over de hoeveelheid te bouwen woningen, de locaties, het aandeel betaalbare woningen, het aandeel sociale huur en de aandachtsgroepen.

Met deze regionale woondeal bundelen de ANNO-gemeenten hun krachten om de woningbouw in de regio te versnellen. We doen dit samen met de mienskip; markt, corporaties en andere maatschappelijke partners. De dynamiek van het platteland is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Er zijn veel kleine woningbouwprojecten die gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave en de leefbaarheid. Dit past bij de Friese aard en schaal. Met deze woondeals zal het Rijk zich inspannen om ook de kleinere projecten te ondersteunen met Rijkssubsidies.

In de regionale woondeal is vastgelegd dat er tot en met 2030 minimaal 2600 nieuwe woningen gebouwd worden. “Er is dringend behoefte aan woningen in Noordoost Fryslân voor verschillende groepen”, aldus wethouder Lea van der Tuin. “Jongeren die een betaalbare woning zoeken en ouderen die kleiner willen wonen”. De woningen worden in verschillende dorpen gebouwd om zo de leefbaarheid op het platteland te vergroten.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: