Fjildlab zoekt vernieuwende ideeën voor de landbouw

Geplaatst op 28 december 2023
Fjildlab

Het veldlaboratorium Fjildlab zoekt in Noordoost-Fryslân nieuwe projecten van agrarische ondernemers of ketenpartners van de agrarische sector. Op dit moment ondersteunt het Fjildlab onder andere projecten over de toepassing van bokashi, winning van eiwit, verwerking van Waddenslib en de teelt van kansrijke, nieuwe gewassen. “Innovatieve ideeën en plannen zijn welkom. Je hoeft er geen ingewikkelde documenten voor in te vullen”, nodigt projectcoördinator Auke Age de Jong uit.

Doel van Fjildlab is het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in de regio. “Wij ondersteunen binnen Fjildlab ondernemers en andere initiatiefnemers die projectvoorstellen hebben met vernieuwende ideeën voor de landbouw. De ideeën kunnen over veel verschillende thema’s gaan”, aldus De Jong. Thema’s zijn voedsel en voeding, natuur en landschap, adaptatie aan verzilting, gezonde bodem, water en landbouw, duurzame energie en mest en voer. “Wij kunnen mensen met projectideeën helpen bij de verdere doorontwikkeling naar een projectplan. We worden hierbij gesteund door lectoren van de hogescholen in Noord-Nederland. Heb je ideeën, neem dan contact met ons op, dat kan via de website www.fjildlab.nl. Als het idee kansrijk is, kunnen we het uiteindelijk indienen bij Qop voor een subsidieaanvraag uit de Versnellingsagenda.”

Afgelopen november heeft Fjildlab een kennisdag in Rinsumageest georganiseerd. Hierbij kwam naar voren dat er voldoende kansen liggen voor projecten in het landelijk gebied met ook regionale verdienmodellen. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende mogelijkheden geopperd. Zoals agroforestry waarbij boslandbouw wordt gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Ook het terugdringen van emissies en het sluiten van de kringloop bieden kansen voor projecten. Verder zijn er op het gebied van waterkwaliteit uitdagingen waarvoor projectideeën kunnen worden ingediend. De Jong: “Een interessante ontwikkeling is spot spraying. Dan worden er doelgericht kleine druppels gewasbescherming op een plant aangebracht. Dat kan zelfs met drones. Het zou mooi zijn dat hier in Noordoost-Fryslân een project met deze nieuwe technologie van de grond komt.”

In de Noardlike Fryske Wâlden zijn veel boomwallen en elzensingels. Die kunnen een efficiënte landbouw in de weg staan, maar kunnen ze de boeren ook iets opleveren? Hoe goed zijn ze voor de gezondheid van de koeien die van de takken eten, hoe waardevol zijn ze voor de biodiversiteit en is het mogelijk om er extra toeristen mee te trekken? “Dit moet eigenlijk beter in beeld worden gebracht, was een boodschap tijdens de kennisdag, net zoals dat er een verdienmodel voor ecosysteemdiensten moet komen. We horen het graag via www.fjildlab.nl als je ideeën hebt over dit thema of andere onderwerpen”, besluit De Jong.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: